1Banner_opening 2019 2020.jpg banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header5.jpg header6.jpg

Corona

Corona-regels THCC De Kromhouters
Laatste update: 24-09-'21

Anderhalve meter
Geen 1.5 meter afstand meer! Vanaf zaterdag 25 september hoeft iedereen, ook naast het veld, geen afstand meer te houden.

Horeca en sport
Voor de sport geldt een aantal uitzonderingen op de regels voor de horeca die gelden vanaf 25 september. NOC*NSF heeft deze opgenomen in het Protocol Verantwoord Sporten.
  • Een deel van het clubhuis wordt duidelijk afgescheiden van de rest van de ruimte, zodat de rest van het clubhuis gebruikt kan blijven worden zonder het coronatoegangsbewijs (d.w.z. QR-code op CoronaCheck-app) te hoeven tonen.
  • Ook de basisregels blijven gelden.

Coronatoegangsbewijs/clubhuis
Er zijn wel nieuwe regels met betrekking tot de horeca:
  • Je moet je coronapas* (met ID) kunnen tonen als je in de gecreëerde afgeschermde ruimte in het clubhuis gaat zitten om wat te eten of te drinken. In alle andere gevallen is dat niet nodig. Je kan dus gewoon bij de bar je eten en drinken bestellen en het buiten nuttigen. Dit betekent dat men zonder coronatoegangsbewijs gebruik kan maken van alle andere faciliteiten in het clubhuis.
  • Dit geldt voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder.
  • Een coronapas (QR-code op CoronaCheck-app) krijg je als je volledig bent gevaccineerd, een herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud.
  • De kleedkamers en douches zijn gewoon open.
* Hoe de check plaatsvindt van de coronapas wordt verderop toegelicht onder de kop ‘Procedure check coronatoegangsbewijs’
 
Uitspelen
Speel of kijk je op een andere club? Check goed de website van de betreffende club voor de daar geldende regels.
Wanneer je met meerdere huishoudens in dezelfde auto zit, stem dan gezamenlijk af over het dragen van een mondkapje.
De KNHB adviseert om een mondkapje te dragen vanaf 13 jaar wanneer meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten. Net zoals de regels in het openbaar vervoer en in taxi’s.
Vanuit de Rijksoverheid zijn er geen beperkingen opgelegd over het samen reizen in een auto.

Publiek
Met uitzondering van de wedstrijden in de Hoofdklasse Dames en Tulp Hoofdklasse Heren, gelden er vanaf 25 september geen beperkingen meer voor publiek bij sportwedstrijden.

NOC*NSF protocol
Zie de website van het NOC*NSF voor het algemeen sportprotocol. Ook veel gestelde vragen zijn hier te vinden. Dit protocol is door NOC*NSF in samenwerking met de sportbonden opgesteld en blijft actueel.

KNHB protocol
Het KNHB sportprotocol kun je vinden op de protocollen-pagina van de KNHB. Een aantal van de aanpassingen die zijn gedaan naar aanleiding van de versoepelingen, heeft betrekking op de horeca op sportverenigingen.

Procedure check coronatoegangsbewijs
Dat is alleen nodig wanneer er binnen eten en drinken genuttigd wordt in het afgescheiden gedeelte.
Om het coronabewijs van bezoekers en leden te kunnen scannen wordt gebruik gemaakt van de CoronaCheck Scanner-app.

De check:
De check op het coronatoegangsbewijs kan door het coronatoegangsbewijs te scannen en het ID-bewijs van de persoon te vergelijken met de gegevens van de scan. Deze gegevens zijn altijd 3 van deze 4:
- De eerste letter van de voornaam; en/of
- De eerste letter van de achternaam; en/of
- De geboortedag; en/of
- De geboortemaand.
Daarnaast vindt er ook direct een check op corona gerelateerde gezondheidsklachten plaats.

De check op het coronatoegangsbewijs is voldaan wanneer:
- de scanner groen kleurt; en
- het ID overeenkomt; en
- de bezoeker geen gezondheidsklachten heeft.

Verder verwijzen wij naar ons onderstaand protocol ‘Coronaregels THCC De Kromhouters’.

Dit online protocol bevat de volgende onderdelen:
1. Algemeen
2. Wat te doen wanneer je positief bent getest
3. Bronnen


1. Algemeen
  • blijf thuis bij klachten of verhoging (ook in het geval van een huisgenoot);
  • desinfecteer je handen bij binnenkomst op ons sportpark;
  • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd bij (vermoeden van) klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
  • Als je bent getest (en nog wacht op de uitslag) kom je niet naar de club totdat je de uitslag weet. Ook al lijkt het dat je geen symptomen hebt, je kunt al wel besmettelijk zijn.

2. Wat te doen wanneer je positief bent getest
Voordat we alle regels opsommen: wat vervelend dat dit jou is overkomen. We wensen je een spoedig herstel en hopen je snel weer te zien op onze hockeyvelden!

Het protocol betreft positief geteste
- leden THCC De Kromhouters.

Bij wie moet ik dit melden?
Je meldt dit in alle gevallen bij :
- de GGD;
- de vertrouwenspersoon van THCC De Kromhouters: Miemke Keijzer-Rijksen (huisarts), mail [email protected] Zij overlegt met jou hoe dit het beste kan worden gecommuniceerd (dat kan ook in vertrouwen). 

Privacy
Uiteraard wordt met alle respect jouw privacy behandeld, volgens de AVG.

Wanneer ga je in quarantaine
- als je zelf positief bent getest;
- als iemand in je huishouden positief is getest;
- of, je hebt nauw* contact gehad met een besmette patiënt;
- als je via de app Coronamelder een melding hebt gekregen;
- als je terugkomt uit het buitenland (hoog  risicoland voor COVID-19).
*De norm voor 'nauw' contact is: je bent tenminste 15 minuten binnen een afstand van 1,5 meter bij een positief getest persoon geweest.

Nuttige informatie/naslagwerk
Brief van de GGD gericht aan positief geteste COVID-19 patiënt:
https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
Informatie RIVM over quarantaine en COVID-19:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine

Protocol positief getest
Lid Kromhouters
Je meldt dit bij de GGD en de vertrouwenspersoon van THCC De Kromhouters.
De norm is 10 dagen in quarantaine, maar volg het gegeven advies (dat mogelijk kan afwijken) van de GGD op. Na deze tijd willen wij je weer erg graag zien bij THCC De Kromhouters, maar kom pas als je na je quarantaine 48 uur klachtenvrij bent.  

Jouw contacten
Iedereen met wie je tenminste 15 minuten binnen een afstand van 1,5 meter in contact bent geweest (2 dagen voor jouw klachten of 2 dagen voor jouw positieve testresultaat) moeten ook 10 dagen in quarantaine.
Zij laten zich alleen testen als ze (milde) klachten hebben.

Huisgenoot/gezinslid Kromhouters
Iedereen in dit huishouden moet in quarantaine, ook jij als Kromhouters lid. Je mag dus niet deelnemen aan de trainingen en wedstrijden. Vergeet niet om ook dit te melden bij je naaste contacten, en de vertrouwenspersoon van THCC De Kromhouters.

3. Bronnen
KNHB, NOC*NSF, Rijksoverheid/Veiligheidsregio Gelderland-Zuid