1Banner_opening 2019 2020.jpg banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header5.jpg header6.jpg
Bestuur Sep
25

Wat te doen wanneer je positief bent getest

Nieuws afbeelding Voordat we alle regels opsommen: wat vervelend dat dit jou is overkomen. We wensen je een spoedig herstel en hopen je snel weer te zien op onze hockeyvelden!

Het protocol betreft positief geteste
- leden THCC De Kromhouters;
- huisgenoten THCC De Kromhouters.

Bij wie moet ik dit melden?
Je meldt dit in alle gevallen bij :
- de vertrouwenspersoon van THCC De Kromhouters: Miemke Keijzer-Rijksen (huisarts), mail [email protected];
- je team en coach.

Privacy
Uiteraard wordt met alle respect jouw privacy behandeld, volgens de AVG. Namen van positief geteste personen worden, buiten de GGD, niet naar buiten gebracht.

Contactgegevens beschikbaar stellen
Voor alle bezoekers van ons sportpark (vanaf 13 jaar) geldt: contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.

Wanneer ga je in quarantaine:
- als iemand in je huishouden positief is getest;
- of, je hebt nauw contact gehad met een besmette patiënt.
De norm voor 'nauw' contact is: je bent tenminste 15 minuten binnen een afstand van 1,5 meter bij een positief getest persoon geweest.

Nuttige informatie/naslagwerk
Brief van de GGD gericht aan positief geteste COVID-19 patiënt:
https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
Informatie RIVM over quarantaine en COVID-19:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine
Corona-protocol THCC De Kromhouters:
https://www.kromhouters.nl/site/Default.asp?option=2502&stcname=corona&menu=1


Protocol positief getest

1. Lid Kromhouters
Je meldt dit bij je team, coach en de vertrouwenspersoon van THCC De Kromhouters.
De norm is 10 dagen in quarantaine, maar volg ook het gegeven advies (dat mogelijk kan afwijken) van de GGD op. Na deze tijd willen wij je weer erg graag zien bij THCC De Kromhouters, maar kom pas als je na je quarantaine 48 uur klachtenvrij bent.  

Jouw contacten
Iedereen met wie je tenminste 15 minuten binnen een afstand van 1,5 meter in contact bent geweest (2 dagen voor jouw klachten of 2 dagen voor jouw positieve testresultaat) moeten ook 10 dagen in quarantaine.
Zij laten zich alleen testen als ze (milde) klachten hebben.

2. Huisgenoot/gezinslid Kromhouters
Iedereen in dit huishouden moet in quarantaine, ook jij als Kromhouters lid. Je mag dus niet deelnemen aan de trainingen en wedstrijden. Vergeet niet om ook dit te melden bij je naaste contacten, en dus ook aan je team, coach en de vertrouwenspersoon van THCC De Kromhouters.