1A D1 header.png 1Banner_opening 2019 2020.jpg banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header6.jpg
Duurzaam Okt
24

Besparen - Verduurzamen - Opledten

Nieuws afbeelding Als vereniging staan we momenteel op een lastig punt in onze clubcarrière. We willen namelijk heel graag verduurzamen en daar is geld voor nodig. En laten we dat nou net niet hebben.
Door de gevolgen van de coronacrisis en het teruggelopen aantal leden hebben we het financieel behoorlijk zwaar. Nu komen daar ook nog de stijgende energielasten bij en dat maakt het allemaal niet makkelijker.

Willen we vooruit, zullen we enerzijds moeten besparen op huidige kosten en anderzijds moeten investeren in een betere sportfaciliteit en sportkwaliteit. Het mooie is dat we aan dat eerste met z’n allen kunnen meewerken.

Naast de duurzaamheidscommissie die zich bezig gaat houden met de grote aanpassingen zoals LED verlichting en zonnepanelen, kunnen kleine initiatieven door jullie zelf worden ondersteund en nageleefd waardoor kosten voor energie laag kunnen blijven. En dat is niet alleen goed voor de clubkas maar ook voor jullie eigen portemonnee.

Waar we al goed mee bezig zijn op de club, is het inzamelen van de plastic frisdrankflesjes in speciale inzamelbakken. Hiermee verminderen we de hoeveelheid zwerfafval aanzienlijk en daarnaast levert deze gescheiden inzameling een vermindering op van kosten en volume van het restafval. Het statiegeld op de flesjes komt ten gunste van de vereniging.

Met een aantal zaken gaan we direct in of na de herfstvakantie aan de slag:
  • Voorlopig blijft het nog mogelijk om warm te douchen, en als we deze baddersessie lekker kort houden, besparen we een hoop gas; -> 3 minuten moet genoeg zijn om weer lekker fris en fruitig te worden. En o ja, vergeten jullie niet om de kraan weer goed dicht te draaien?
  • De temperatuur in het clubhuis gaat flink omlaag. Ook hiermee zullen we flink wat gas besparen. Het zal daardoor wel wat kouder zijn in het clubhuis, dus een extra shirt, trui of sjaal in je tas is wel zo handig, en lekker warm.
  • Laten we met z’n allen de toegangsdeuren van het clubhuis dicht houden. De entree ziet er daardoor wat ongastvrijer uit, maar het voorkomt heel veel warmteverlies.
  • De veldverlichting is onze grootste energieslurper en hier valt dus heel veel te bezuinigen. Het is daarom tijdens de winterstop helaas niet toegestaan om ’s avonds te hockeyen. Overdag, zolang als het licht is, kan er natuurlijk wel worden gehockeyd.
    Uitzondering: volgens recent bestuursbesluit is besloten de trimhockeyers hiervan te ontheffen, zij mogen eenmaal per week spelen met licht omdat zij standaard het hele jaar doorspelen
    .
We vertrouwen hierbij op jullie begrip en omarming van bovenstaande. Uiteraard zijn we bezig met meer, helaas kan niet alles in 1x.
Mochten jullie een tip of trick om te besparen hebben of (financiële) hulp willen bieden, dan is dat natuurlijk altijd van harte welkom!

Contact Commissie Kromhouters Duurzaam: