1Banner_opening 2019 2020.jpg banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header5.jpg header6.jpg
Bestuur Feb
28

Pilot exploitatie bar Kromhouters

Nieuws afbeelding Van de bestuursvoorzitter Accommodatie

Enige tijd geleden (3Q-2018) heeft Sander Bruggeman aangegeven om te gaan stoppen met de veelomvattende taak, die van keuken en bar beheer!
Directe vraag voor ons als bestuur was: "Hoe gaan we het beheer van deze rol organiseren?”
De vele taken die waren verspreid onder de barcommissie en met name bij Sander moesten geïnventariseerd worden.
Er zijn gesprekken gevoerd met de barcommissie, in welke vorm wordt gedacht dit te gaan beheersen?
Er zijn zoveel taken, die ook door Sander lang niet allemaal zelf te organiseren waren.
Deze taken gaan ook buiten de bar en keuken om, maar direct betrekking hebben op het geheel als kantine beheer.

Met dit uitgangspunt werd gezocht in een persoon die geschikt is om aan het geheel sturing te geven. In overleg met de barcommissie werd gekozen voor een hybride constructie.
Dat wil zeggen, een vast persoon in de kantine bijgestaan door vrijwilligers.
Deze rol is gevonden in de persoon Herman van Wissen. Jaja, vader van Justin….enzovoort..;-)

Herman start op 4 maart 2019 in ons clubhuis. Hij heeft kennis van horeca en zal de kantine gaan exploiteren. Deze tijd vergt veel van zowel keuken als aan de bar.
Controle op de hygiëne en de uitvoering van het alcohol/beleid zijn nodig in deze tijd.
Ook controle op de schoonmaak, douches en kleedkamers, en om er nog maar één te noemen; legionella beheersing.

Een greep uit afspraken die gemaakt zijn tussen Herman en het bestuur:
  • Herman zal zelf veelvuldig aanwezig zijn, de woensdagmiddag, donderdag- en vrijdagavond, de zaterdagmorgen en zondagmiddag. Zaterdagmorgen zal Herman tevens zorgen dat het clubhuis "jeugdproof” is en dat de sporen van vrijdagavond zijn gewist en zo nodig een dweil erdoorheen halen. Ook bij de trainingen zal er bezetting zijn.
  • Een uitgebreider bar portfolio : zoals simpele maaltijden, gezond, e.d.
  • Deze pilot loopt tot juli 2019.
  • Het bestuur zal na deze periode  in juli 2019, samen met de barcommissie, de pilot evalueren.
Een veel omvattende en belangrijke taak, waar het vooral omgaat is een prettige kantine waar een ieder zich op zijn gemak voelt en iets fijns uit de keuken kan bestellen.

En voor Sander Bruggeman zullen  wij t.z.t. een gepast ‘afscheid’ nemen…..
Langs deze weg alvast heel veel dank, voor de jaren in de Kromhouters keuken, namens ALLE leden en het bestuur!

Sander de Haan
AV Kromhouters