banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header10.JPG header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header5.jpg header6.jpg
Bestuur Nov
7

Uitnodiging Algemene ledenvergadering en huldiging jubilarissen

Nieuws afbeelding
Zoals gebruikelijk hebben we twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering bij de club. Langs deze weg willen we graag jullie van harte uitnodigen voor de najaarsvergadering op maandag 26 november

Belangrijke onderwerpen staan weer op de agenda: vernieuwing veld 2, voortgang ontwikkeling clubhuis en aanleg van funckeyveld.
Zie agenda onderaan dit nieuwsbericht.

Nieuw bij deze najaarsvergadering is de huldiging van onze trouwe leden.  Een aantal leden heeft het afgelopen jaar de mijlpaal van 15 jaar lidmaatschap bereikt. Dat willen wij niet zo maar voorbij laten gaan.

Heb je goede ideeën en beslis je graag mee over de toekomst van de club?  Of wil jij als ouder ook meedenken over de club van je kind?  We zien je graag de 26ste in het Clubhuis.

Inloop vanaf 19.00 uur. De vergadering start  om 19.30 uur.

Het bestuur,
Rémy, José, Sander, Bas en Monique

Agenda ALV

1. Opening

2. Mededelingen van en ingekomen stukken bij het bestuur

3. Ter goedkeuring: Notulen ALV 3 april 2018 (notulen doorlopen)

4. Ter informatie: Jaarverslag bestuur en commissies

5. Ter informatie: beknopte jaarverslagen Stichting Kunstgrasvelden en Stichting Hockey Promotie Midden Betuwe

6. Financiën:
a. - Behandeling jaarrekening 2017-2018 THCC de Kromhouters , inclusief begroting 2018-2019
b. - Verslag Kascommissie
c. - Goedkeuring jaarrekening en decharge bestuur
d. - Benoeming kascommissie voor dit seizoen

7. Samenstelling bestuur
a. - Ter informatie: organogram
b. - Aftreden en benoeming bestuursleden
   - Aftredend en niet herkiesbaar Penningmeester José Uijen- Aalders
   - Aftredend en niet verkiesbaar TC Voorzitter Bas vd Ven
c. - Voordrachten vanuit het bestuur:
     David Prommersberger als Penningmeester (termijn t/m najaar 2021)
d. - Openstaande vacatures
     Voorzitter Technische Commissie

8. Doelen en Plannen seizoen 2018-2019
   • THCC De Kromhouters
   • Stichting Kunstgrasvelden (o.a. renovatie tweede veld)
   • Stichting Hockey Promotie Midden-Betuwe
    
9. Huldigen Jubilarissen

10. Rondvraag

11. Sluiting
Bijlage