facebook twitter Instagram Instagram
Volg ons:

Selectie- & indelingstrainingen aangepast

Beste jeugdleden en ouders/verzorgers van jeugdleden,

Dit jaar zullen de selectie- en indelingstrainingen voor de meisjes A t/m D iets anders worden vormgegeven in vergelijking met voorgaande jaren.

We kennen binnen onze vereniging selectie-, opleidings- en breedteteams. Alle eerste teams zijn selectieteams. Opleidingsteams zijn MB2 en MC2. De overige teams zijn breedteteams.

Selectie- & opledingsteams
Voor de selectie- en opleidingsteams is de verandering niet heel groot. Het enige verschil met vorig jaar is dat de eerste training  voor de selectie- en opleidingsteams in de week van 14-18 mei zal worden gehouden. De overige trainingen worden na afloop van de competitie gepland. Iedereen die nu in een selectie-/opleidingsteam speelt wordt voor deze trainingen uitgenodigd. Deze groep zal worden aangevuld met spelers/speelsters uit de breedteteams waarvan door coaches en trainers is aangegeven dat zij voldoende potentieel hebben om hierbij aan te sluiten.  

Breedteteams
Voor de breedteteams van de meisjes gaan we dit jaar proberen vriendinnen zoveel mogelijk bij elkaar in een team te krijgen. We beseffen dat dit niet altijd mogelijk zal zijn, maar gaan ons best doen dit zo goed mogelijk te realiseren. Om dit voor elkaar te krijgen kunnen speelsters aangeven bij wie ze graag in een team zouden willen komen volgend jaar. Hierbij kan een eerste en tweede voorkeur worden opgegeven. Wederzijds opgegeven voorkeuren zullen hierbij met voorrang toegekend worden.

De indeling kan door deze aanpak anders uitpakken dan voorheen. Speelsters kunnen namelijk in een lager team terecht komen vanwege de voorkeur om met een vriendin samen in een team te spelen.

Indelingstraining
Na afloop van de competitie zal er een enkele indelingstraining worden gehouden. Hier wordt gekeken wat de uiteindelijke teamsamenstellingen zullen worden.

Jongens
Voor de jongenslijn is bovenstaande niet van toepassing. Dit vanwege het feit dat we per lijn maar een selectieteam en een breedteteam hebben. Voor de selectietrainingen geldt hier echter hetzelfde als bij de meisjes. De eerste training in de week van 14-18 mei zal worden gehouden. Na afloop van de competitie worden de overige trainingen gepland.

Samenstelling teams
Voor zowel de jongens- als meisjeslijn gaan we dit jaar de bij de uiteindelijke samenstelling van de teams meer gebruik maken van de coaches en trainers. Naast de informatie die we binnenkrijgen via de beoordelingsformulieren (TIPS) zullen voor de uiteindelijke bekendmaking van de teams deze eerst met de coaches en trainers  doornemen. Op die manier hebben we per team meer informatie van direct betrokkenen en denken wij de beste indeling te kunnen maken.

Met sportieve groet,
De TC jeugd commissie
Agenda
30-4  Spring eens in the Air
2-5  Spring eens in the Air
4-5  Spring eens in the Air
13-5  SuperSunday
2-6  Open dag sportcomplex
10-6  SuperSunday
10-6  Huldiging Kampioenen Veld
Vacatures Inschrijven
Events Bardienst