facebook twitter Instagram Instagram
Volg ons:

Uitnodiging ALV 20 november a.s.

Staat de ALV op maandagavond 20 november a.s. al in je agenda? We zien en horen je graag deze avond!
Het moment om je stem te laten horen en mee te praten over de toekomst van de Kromhouters.

Door een technische storing is er helaas geen Hoenderik. De belangrijkste stukken zijn in jullie mail als bijlage meegestuurd.

Hierbij alvast de agenda:

Agenda:
1.Opening
2. Mededelingen van en ingekomen stukken bij het bestuur
3. Ter goedkeuring: Notulen ALV 3 april 2017 (zie bijlage)
4. Ter informatie: Algemeen jaarverslag bestuur en commissies (zie bijlage)
5. Ter informatie: verslag Stichting Tweede Kunstgrasveld 2016-2017
6. Financiën:
a. Behandeling algemeen en financieel jaarverslag 2016-2017 THCC De Kromhouters en Stichting Hockeypromotie Midden betuwe (Algemeen jaarverslag zie bijlage en financiële stukken ter inzage op vergadering)
b. Verslag Kascommissie
c. Goedkeuring jaarrekening en decharge bestuur
d. Benoeming kascommissielid voor dit seizoen (aftredend Folkert Beenen)
7. Ter vaststelling Beleidsplan (zie bijlage in mail)
8. Samenstelling bestuur:
a.Ter informatie: organogram en rooster afreden
b.Aftreden en benoeming bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar: Sander de Haan (nieuwe termijn t/m najaar 2020)
Aftredend en niet herkiesbaar: Daniëlle Kooijman (halve termijn volgemaakt en hele termijn volgemaakt)
c. Openstaande vacatures
9. Thema seizoen 2017-2018 en doelen van het bestuur
10. Rondvraag
11. Sluiting

Inloop is vanaf 19.00 uur, start 19.30 uur.

Graag tot maandag 20 november!


Agenda
1-9  Opening seizoen 2018-2019
2-9  Opening seizoen 2018-2019
Vacatures Inschrijven
Events Bardienst
Hoofd sponsoren