1A D1 header.png 1Banner_opening 2019 2020.jpg banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header6.jpg

Vacatures

Algemene zaken - Vertrouwenspersoon
Er is nog geen beschrijving van deze functie
De VCP is contactfunctionaris binnen de vereniging, betreffende seksuele intimidatie. Taken van de VCP: a. eerste opvang/aanspreekpunt b. doorverwijzen c. preventieactiviteiten Attitude De VCP: · is een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon · geniet het vertrouwen van de bij de vereniging of bond betrokken medewerkers en leden · heeft levenservaring, is integer en heeft een evenwichtige persoonlijkheid · is een persoon die zich neutraal en onafhankelijk op kan stellen · heeft affiniteit met een sociaal veilige sportomgeving en wil daaraan een bijdrage leveren Vaardigheden De VCP: · is in staat zichzelf en het onderwerp sociale veiligheid en seksuele intimidatie aan de doelgroepen te kunnen presenteren · kan een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde, bond of vereniging · kan reflecteren · kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden · kan omgaan met emoties van zichzelf, de beschuldigde, het slachtoffer en de omgeving · is in staat mee te werken beleid uit te voeren Kennis De VCP: · weet welke procedures er bij een (dreigend) incident gevolgd kunnen worden · heeft voldoende kennis van procedurele gang van zaken rondom het indienen van een klacht · kent de sociale kaart betreffende seksuele intimidatie · kent de individuele en groepsprocessen die spelen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag · heeft kennis van de interne organisatiestructuur en cultuur