1Banner_opening 2019 2020.jpg banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header5.jpg header6.jpg

Corona

Coronaregels THCC De Kromhouters
Laatste update: 25-09-2020


Dit online document bevat de volgende onderdelen:
1. Algemeen
2. Wat te doen wanneer je positief bent getest
3. Bezoeker van het sportpark
4. Trainingen
5. (Competitie)wedstrijden
6. Uitspelen
7. Kleedkamers
8. Wat als het regent?
9. Clubhuis
10. Tent
11. Bar-, hek- & velddienst

Bij onduidelijkheid van regels (of niet opvolgen van de regels), meld je dan bij ons corona aanspreekpersoon. Mail naar [email protected]

1. Algemeen (het moge duidelijk zijn)
 • houd te allen tijde 1,5m afstand op het sportveld, langs de lijn en ook in het clubhuis en balkon! (v.a. 18+);
 • volg de looprichting in het clubhuis met behulp van de pijlen en verboden;
 • blijf thuis bij klachten of verhoging (ook in het geval van een huisgenoot);
 • registreer je op wedstrijddagen en evenementen;
 • desinfecteer je handen bij binnenkomst op ons sportpark;
 • volg de instructies van het barpersoneel op;
 • je mag alleen daar staan waar een lintje bevestigt is aan het hek;
 • eten en drinken langs de lijn is niet toegestaan;
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd bij (vermoeden van) klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • spreekkoren aanheffen of zingen en schreeuwen bij wedstrijden is niet toegestaan;
 • wat wij vanaf het begin al aangeven: gebruik je nuchter/gezond verstand.
Voor een duidelijke toelichting verwijzen wij je naar de ‘Basisregels voor de sport’ van de KNHB.
Plus een link voor de meeste recente informatie van de KNHB.

2. Wat te doen wanneer je positief bent getest
Voordat we alle regels opsommen: wat vervelend dat dit jou is overkomen. We wensen je een spoedig herstel en hopen je snel weer te zien op onze hockeyvelden!

Het protocol betreft positief geteste
- leden THCC De Kromhouters;
- huisgenoten THCC De Kromhouters.

Bij wie moet ik dit melden?
Je meldt dit in alle gevallen bij :
- de vertrouwenspersoon van THCC De Kromhouters: Miemke Keijzer-Rijksen (huisarts), mail [email protected] ;
- je team en coach.

Privacy
Uiteraard wordt met alle respect jouw privacy behandeld, volgens de AVG. Namen van positief geteste personen worden, buiten de GGD, niet naar buiten gebracht.

Contactgegevens beschikbaar stellen
Voor alle bezoekers van ons sportpark (vanaf 13 jaar) geldt: contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.

Wanneer ga je in quarantaine:
- als iemand in je huishouden positief is getest;
- of, je hebt nauw contact gehad met een besmette patiënt.
De norm voor 'nauw' contact is: je bent tenminste 15 minuten binnen een afstand van 1,5 meter bij een positief getest persoon geweest.

Nuttige informatie/naslagwerk
Brief van de GGD gericht aan positief geteste COVID-19 patiënt:
https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
Informatie RIVM over quarantaine en COVID-19:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine

Protocol positief getest

Lid Kromhouters
Je meldt dit bij je team, coach en de vertrouwenspersoon van THCC De Kromhouters.
De norm is 10 dagen in quarantaine, maar volg ook het gegeven advies (dat mogelijk kan afwijken) van de GGD op. Na deze tijd willen wij je weer erg graag zien bij THCC De Kromhouters, maar kom pas als je na je quarantaine 48 uur klachtenvrij bent.  

Jouw contacten
Iedereen met wie je tenminste 15 minuten binnen een afstand van 1,5 meter in contact bent geweest (2 dagen voor jouw klachten of 2 dagen voor jouw positieve testresultaat) moeten ook 10 dagen in quarantaine.
Zij laten zich alleen testen als ze (milde) klachten hebben.

Huisgenoot/gezinslid Kromhouters
Iedereen in dit huishouden moet in quarantaine, ook jij als Kromhouters lid. Je mag dus niet deelnemen aan de trainingen en wedstrijden. Vergeet niet om ook dit te melden bij je naaste contacten, en dus ook aan je team, coach en de vertrouwenspersoon van THCC De Kromhouters.


3. Bezoeker van het sportpark
Voor alle bezoekers van ons sportpark (vanaf 13 jaar) geldt: contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.
Dit kan heel eenvoudig via de QR-code. Op onze website vind je de code plus toelichting. Of meld je aan via de LISA-app: klik rechtsonder op 'meer' om bij de optie 'Bezoekregistratie' te komen.
Er kunnen steekproeven plaatsvinden, dus zorg dat je altijd de bevestiging van je registratie kan tonen.
Spelers die direct na hun wedstrijd naar huis gaan hoeven zich NIET te registreren.

4. Trainingen
 • vergeet niet je bidon mee te nemen;
 • gebruik je eigen (strafcorner)masker, of maak de maskers regelmatig schoon;
 • trainers 18+ houden 1,5m afstand tot spelers;
 • spelers 18+ houden 1,5m afstand in/rondom de dug-out.

5. (Competitie)wedstrijden
Wij adviseren om de teambespreking buiten te houden op een van onze grasvelden. Probeer het aantal coaches op de bank te beperken (het liefst alleen), laat (assistent) coaches plaats nemen buiten het hek zodat de 1,5m beter gewaarborgd is.

Kijk ook vooral even naar gedragsregels voor spelers en begeleiders van de KNHB.

Let op: bij de strafcorners moet iedereen een eigen masker hebben, of opletten om hetzelfde masker te blijven gebruiken. En na de wedstrijd schoonmaken.
En ook hier geldt weer: gebruik je gezond verstand!
-> De KNHB heeft op hun website een speciale pagina ingericht met alle informatie die je moet weten over het spelen van (competitie)wedstrijden en het coronavirus.
Je treft daar informatie aan over:
- competitieverloop en eventuele aanpassingen van het competitie-format
- veel gestelde vragen

6. Uitspelen
Registreren
 • houd er rekening mee dat je je moet registreren als bezoeker bij de club waar je op bezoek bent;
 • uiteraard respecteren wij de maatregelen en regels van de club waar je op bezoek bent;
 • check vooraf de regels van deze club: zo kan het zijn dat bijvoorbeeld de kleedkamers niet toegankelijk zijn en je al in tenue op pad gaat.
Samen rijden
Het advies van de KNHB is om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen wanneer personen van buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een wedstrijd gaan. Wij sluiten ons aan bij dit advies en verzoeken het dragen van een mondkapje in bovenomschreven situatie.
Zie hiervoor ook de informatie van de rijksoverheid


7. Gebruik kleedkamers/douches
De kleedkamers mogen gebruikt worden, met inachtneming van het volgende:
 • er zijn 2 douches per kleedkamer beschikbaar (in verband met de 1,5m afstand);
 • 8 personen mogen gelijktijdig aanwezig zijn in de grote kleedkamer;
 • 6 personen mogen gelijktijdig aanwezig zijn in de kleine kleedkamer.
Houd de teambesprekingen zoveel mogelijk buiten! Hier is alle ruimte voor op ons sportpark.

8. Wat als het regent?
Vergeet vooral niet je regenjas en plu mee te nemen! Helaas kan je niet schuilen in het clubhuis.

9. Clubhuis
 • je komt alleen binnen voor je bestelling;
 • er is ruimte voor max. 10 personen;
 • houd je aan de looproute;
 • de coach, teammanager of aanvoerder haalt het drinken op;
 • lunch reserveer je vooraf via: [email protected] ;
 • de coach of teammanager haalt de lunch op.

10. Tent
Je mag max. met 4 personen aan 1 tafel zitten (ook al nodigt het uit voor meer), tenzij je tot hetzelfde huishouden behoort.

11. Bar-, hek- & velddienst
Bardienst
Enkele punten die je voor je dienst goed moet controleren:
• was je handen vaker tijdens de dienst;
• draag handschoenen tijdens het serveren van eten/drinken (wordt voor gezorgd);
• zorg dat iedereen aan een tafel zit, er mogen 4 personen van 18+ per tafel zitten op 1,5m;
• wil je een mondkapje dragen? Dat mag, hier sta je volledig vrij in.;
• vraag steekproefsgewijs of men zich geregistreerd heeft via Kromhouters.nl/registratie, men kan een bevestigingsmail overhandigen;
• let erop dat de looproutes gehandhaafd worden.

Hekdienst
Heb je dienst bij het hek? Let op de volgende punten:
• sporters hoeven zich niet te registreren mits zij direct na de wedstrijd naar huis gaan, blijven ze hangen na afloop? Laat ze zich dan direct registreren;
• voor ‘aanhang’; opa’s, oma’s, ouders, coaches e.d. geldt dat zij zich te allen tijde WEL moeten registreren;
• kinderen onder de 13 jaar (dus 12 en jonger) hoeven zich NOOIT te registreren;
• mensen moeten bij binnenkomst op het sportpark hun handen VERPLICHT desinfecteren;
• draag een geel hesje, te vinden achter de bar.

Velddienst
Heb je dienst langs de velden? Let op de volgende punten:
• draag altijd een geel hesje, te vinden achter de bar, je moet duidelijk herkenbaar zijn;
• wijs mensen erop dat zij alleen bij een lintje mogen staan (huishoudens mogen wel bij elkaar);
• kinderen onder de 18 mogen bij elkaar staan zonder 1,5m afstand. Kinderen boven de 12 maar onder de 18 MOETEN wel afstand houden van volwassenen;
• er mag NIET gedronken/gegeten worden naast het veld (dit hoort bij het horeca-protocol: men dient aan een vaste tafel te zitten). Stuur mensen die eten/drinken terug naar de tent buiten en laat hen het daar ZITTEND opeten/opdrinken.