1Banner_opening 2019 2020.jpg banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header5.jpg header6.jpg

Corona

Corona-regels THCC De Kromhouters
Laatste update: 28-11-'21

Amateursport is (overdag) tot 17.00 uur mogelijk, en kunnen wedstrijden en trainingen doorgang vinden binnen deze tijdspanne.
Van 17.00 uur tot 05.00 uur moeten alle sportcomplexen dicht zijn

1,5 meter afstand verplicht
Met ingang van 24 november geldt voor iedereen vanaf 18 jaar die niet aan het sporten is weer de verplichting tot het nemen van 1,5 meter afstand. Er is dus geen sprake meer van een advies maar van een verplichting.
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.


Daarnaast blijven de onderstaande maatregelen van 6 november bestaan:
 • Iedereen mag sporten in de buitenlucht(trainen en wedstrijden spelen) zonder coronatoegangsbewijs (CTB).
 • Iedereen van 18 jaar en ouder moet een geldig coronatoegangsbewijs (CTB)  met ID kunnen tonen voordat het clubhuis, het terras en andere gebouwen op het sportcomplex betreden mogen worden, inclusief de kleedkamers en toiletten. 
 • Uitzondering op deze regel vormen de mensen die vanwege het uitvoeren van hun functie (bv coach (uit en thuis), trainer, barbeheerder of andere vrijwilliger) op de vereniging aanwezig zijn. Zij zijn vrijgesteld van deze verplichting.
 • Let op: rij-ouders hebben geen functie in het clubhuis en tonen dus wel een CTB bewijs voordat ze het clubhuis kunnen betreden.
 • Voor iedereen tot 18 jaar geldt de CTB-verplichting niet! Kinderen kunnen dus gewoon gebruik maken van alle faciliteiten, zonder CTB.
 • Een afhaalpunt voor drankjes en eten kan buiten ingericht worden. Voor deze afhaalfunctie is geen CTB
 • Afhalers nuttigen het aangekochte vervolgens buiten, op 1,5 meter afstand en geplaceerd maar niet zittend op het terras want daar is een CTB verplicht.
 • Ook een afhaalpunt binnen is mogelijk, maar alleen als deze ruimte afgescheiden is van de rest van het clubhuis. Voor afhalers is in dit geval een mondkapje verplicht
 • Zij nuttigen het aangekochte vervolgens buiten, op 1,5 meter afstand en geplaceerd maar niet zittend op het terras want daar is een CTB verplicht.
 • Iemand die gecontroleerd is op een CTB, mag je een polsbandje of bv stempel geven waardoor je niet opnieuw hoeft te controleren. Let er wel op dat het bandje of de stempel maar voor één dag geldig
 • Per vereniging kan de uitvoering verschillen. Alle verenigingen doen hun best om de maatregelen goed in te vullen. Respecteer dat en volg de regels. Gebruik daarbij ook je gezond verstand.
Zie ook:
- NOC*NSF - Sportprotocol - ingaand op zondag 28 november 5.00 uur

Daarnaast blijven ook de basisregels gelden.

* Hoe de check plaatsvindt van de coronapas wordt verderop toegelicht onder de kop ‘Procedure check coronatoegangsbewijs’

Uitspelen
Speel je op een andere club? Check goed de website van de betreffende club voor de daar geldende regels.
Wanneer je met meerdere huishoudens in dezelfde auto zit, stem dan gezamenlijk af over het dragen van een mondkapje.
De KNHB adviseert om een mondkapje te dragen vanaf 13 jaar wanneer meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten. Net zoals de regels in het openbaar vervoer en in taxi’s.
Vanuit de Rijksoverheid zijn er geen beperkingen opgelegd over het samen reizen in een auto.

NOC*NSF protocol
Zie de website van het NOC*NSF voor het algemeen sportprotocol. Ook veel gestelde vragen zijn hier te vinden. Dit protocol is door NOC*NSF in samenwerking met de sportbonden opgesteld en blijft actueel.

KNHB protocol
Het KNHB sportprotocol kun je vinden op de protocollen-pagina van de KNHB. 

Procedure check coronatoegangsbewijs

De check:
De check op het coronatoegangsbewijs kan door het coronatoegangsbewijs te scannen en het ID-bewijs van de persoon te vergelijken met de gegevens van de scan. Deze gegevens zijn altijd 3 van deze 4:
- De eerste letter van de voornaam; en/of
- De eerste letter van de achternaam; en/of
- De geboortedag; en/of
- De geboortemaand.
Daarnaast vindt er ook direct een check op corona gerelateerde gezondheidsklachten plaats.

De check op het coronatoegangsbewijs is voldaan wanneer:
- de scanner groen kleurt; en
- het ID overeenkomt; en
- de bezoeker geen gezondheidsklachten heeft.

Verder verwijzen wij naar ons onderstaand protocol ‘Coronaregels THCC De Kromhouters’.

Dit online protocol bevat de volgende onderdelen:
1. Algemeen
2. Wat te doen wanneer je positief bent getest
3. Bronnen


1. Algemeen
 • blijf thuis bij klachten of verhoging (ook in het geval van een huisgenoot);
 • desinfecteer je handen bij binnenkomst op ons sportpark;
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd bij (vermoeden van) klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
 • Als je bent getest (en nog wacht op de uitslag) kom je niet naar de club totdat je de uitslag weet. Ook al lijkt het dat je geen symptomen hebt, je kunt al wel besmettelijk zijn.

2. Wat te doen wanneer je positief bent getest
Voordat we alle regels opsommen: wat vervelend dat dit jou is overkomen. We wensen je een spoedig herstel en hopen je snel weer te zien op onze hockeyvelden!

Het protocol betreft positief geteste
- leden THCC De Kromhouters.

Bij wie moet ik dit melden?
Je meldt dit in alle gevallen bij :
- de GGD;
- de vertrouwenspersoon van THCC De Kromhouters: Miemke Keijzer-Rijksen (huisarts), mail [email protected] Zij overlegt met jou hoe dit het beste kan worden gecommuniceerd (dat kan ook in vertrouwen). 

Privacy
Uiteraard wordt met alle respect jouw privacy behandeld, volgens de AVG.

Wanneer ga je in quarantaine
- als je zelf positief bent getest;
- als iemand in je huishouden positief is getest;
- of, je hebt nauw* contact gehad met een besmette patiënt;
- als je via de app Coronamelder een melding hebt gekregen;
- als je terugkomt uit het buitenland (hoog  risicoland voor COVID-19).
*De norm voor 'nauw' contact is: je bent tenminste 15 minuten binnen een afstand van 1,5 meter bij een positief getest persoon geweest.

Nuttige informatie/naslagwerk
Brief van de GGD gericht aan positief geteste COVID-19 patiënt:
https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
Informatie RIVM over quarantaine en COVID-19:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine

Protocol positief getest
Lid Kromhouters
Je meldt dit bij de GGD en de vertrouwenspersoon van THCC De Kromhouters.
De norm is 10 dagen in quarantaine, maar volg het gegeven advies (dat mogelijk kan afwijken) van de GGD op. Na deze tijd willen wij je weer erg graag zien bij THCC De Kromhouters, maar kom pas als je na je quarantaine 48 uur klachtenvrij bent.  

Jouw contacten
Iedereen met wie je tenminste 15 minuten binnen een afstand van 1,5 meter in contact bent geweest (2 dagen voor jouw klachten of 2 dagen voor jouw positieve testresultaat) moeten ook 10 dagen in quarantaine.
Zij laten zich alleen testen als ze (milde) klachten hebben.

Huisgenoot/gezinslid Kromhouters
Iedereen in dit huishouden moet in quarantaine, ook jij als Kromhouters lid. Je mag dus niet deelnemen aan de trainingen en wedstrijden. Vergeet niet om ook dit te melden bij je naaste contacten, en de vertrouwenspersoon van THCC De Kromhouters.

3. Bronnen
KNHB, NOC*NSF, Rijksoverheid/Veiligheidsregio Gelderland-Zuid