banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header10.JPG header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header5.jpg header6.jpg

Gedragsregels

In het kader van 'sportiviteit en respect', 'samen naar een veiliger sportklimaat' en 'het begint bij jou' is het niet meer dan vanzelfsprekend dat ook de Kromhouters de gedragscode hebben vastgelegd in een document. Klik onderaan op de link voor de gedragscode.

Doelstelling document
Deze gedragscode werkt onze normen en waarden als THCC de Kromhouters uit. Het dient  als naslagwerk voor iedereen die bij onze vereniging betrokken is.  
 
In dit document komen de volgende onderdelen aan bod:
 • Overwegingen bij onze eigen gedragscode
 • Algemene gedragsregels voor hockey
 • Het gebruik en het betreden van het hockeycomplex    
 • Gedragsregels voor de speler   
 • Gedragsregels voor de trainer/coach  
 • Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdleden  
 • Gedragsregels voor de vrijwilliger  
 • Sociale Media  
 • Alcohol, tabak en drugs   
 • Handelwijze bij misdragingen tegen de arbitrage   
 • Wat als het misgaat?
Een echte Kromhouter
Deze gedragscode is waar wij als vereniging voor staan.


Klik hier voor de Gedragscode