facebook twitter Instagram Instagram
Volg ons:

Lidmaatschap opzeggen

De opzeggingen dienen altijd vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar binnen te zijn.

Bij een niet tijdige opzegging loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende verenigingsjaar.

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk per e-mail [email protected]