banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header10.JPG header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header5.jpg header6.jpg

Selectiebeleid en Scouting

Het doel van het selectiebeleid is het komen tot een transparante, eenduidige manier van selecteren van spelers cq. het vormen van teams. Afgeleide doelstelling is het voorkomen van commentaar van spelers en ouders en (de verdenking van) alle vormen van "vriendjespolitiek". Motto: eenduidig, eerlijk en open!

Het doel van scouting is het signaleren van talenten, gericht op langere termijn (ontwikkeling en potentie maar ook stagnatie, van spelers), op aangeven van JC oordeel geven over spelers in grijze gebied en het adviseren over selectie-teams met een oordeel over teams en leeftijdscategorieen heen.

Selectiebeleid

Doel:

Komen tot een transparante, eenduidige manier van selecteren van spelers cq. het vormen van teams. Afgeleide doelstelling is het voorkomen van commentaar van spelers en ouders en (de verdenking van) alle vormen van "vriendjespolitiek". Motto: eenduidig, eerlijk en open!

Door:

Selecties worden bepaald door de jeugdcommissie in samenspraak met bestuur TZ. Deze laatste toetst uitsluitend of er volgens de criteria is gehandeld. JC gaat af op adviezen van:

 1. Coaches
  • Oordeel obv. wedstrijdsituaties gedurende gehele seizoen
  • Oordeel over ontwikkkeling/stagnatie/potentie
  • Accent op tactische vaardigheden, wedstrijdmentaliteit
 2. Trainers
  • Accent op technische en motorische ontwikkeling
  • Oordeel over ontwikkkeling/stagnatie/potentie
 3. Scoutingcommissie (scouts)
  • Oordeel over twijfelgevallen
  • Oordeel over teams en leeftijdscategorieen heen, bij beoordeling rekening houdend met verschil in weerstand (bv. wat een talent lijkt in B2 2e klasse, kan in B1 1e klasse tegenvallen door sterkere tegenstand)
  • Signaleren van talenten
  • Gericht op langere termijn, ontwikkeling en potentie van spelers
 4. Beoogde coach van betreffende team voor komende seizoen

Algemene criteria junioren (2e jaars D t/m A jeugd)

 1. KNHB leeftijd
 2. Nieuwe leden dienen minimaal 1 trimester training gevolgd te hebben
 3. Totaal aantal spelers in betreffende leeftijdscategorie
 4. Evenwichtige verdeling van aantal spelers per team
 5. Selecteren op sterkte, volgens technische criteria (MTTM zie verderop):
  • 1e team bij twee teams in leeftijdscategorie
  • 1e team bij drie teams in categorie
  • 1e en 2e team bij vier of meer teams in categorie
  • De niet geselecteerde teams indelen op sociale verbanden (bv vrienden, logistiek etc.)
 6. Een talent kan evt. geplaatst worden in een hogere leeftijdscategorie, een talent:
  • Is exceptioneel goed binnen eigen leeftijdscategorie
  • Is o.b.v. criteria hogere categorie minimaal gemiddeld
  • Maakt een meer dan gemiddeld snelle ontwikkeling door
  • Heeft meer dan gemiddelde potentie voor doorontwikkeling
 7. Evenwichtige verdeling van spelers en mogelijke veldposities (bij D minder belangrijk dan bij A)

Algemene criteria jongste jeugd/minis (2e jaars F t/m 1e jaars D)

 1. KNHB leeftijd
 2. Nieuwe leden dienen minimaal 1 trimester hockeyschool gevolgd te hebben
 3. Totaal aantal spelers in betreffende leeftijdscategorie
 4. Evenwichtige verdeling van aantal spelers per team
 5. Selecteren op sociale verbanden als vriendje/vriendinnetje, logistiek etc.
Technische criteria (MTTM) conform KNHB

Rekening houdend met de mentale en fysieke mogelijkheden per leeftijdscategorie selecteren we op basis van de volgende criteria:
 • M: mentaliteit:enthousiasme, motivatie, inzet, gedrag en teamspirit
 • T: techniek: aannemen, dribbelen, slaan, push, flats, passing en passeren
 • T: tactiek: spelinzicht en positiespel
 • M: motoriek: snelheid, wendbaarheid en versnelling
 • O: ontwikkeling: ontwikkeling huidig seizoen en potentie voor de toekomst
Aan coaches en trainers wordt een op basis van MTTM ontwikkeld formulier beschikbaar gesteld waarmee zij een evaluatie van hun eigen spelers t.o.v. de teamgenoten kunnen maken.

Tijdpad

Herfstvakantie - 1e evaluatie huidige selecties, laatste mogelijkheid switchen
Herfst-kerst - scouts beoordelen per team
Kerstvakantie - 2e oordeel huidige selecties, scouts adviseren over teams
Voorjaar - Scouts beoordelen per leeftijdscategorie
Medio april - 3e advies coaches/trainers over eigen teams scouts adviseren over leeftijdscategorien
Medio mei - Selecties in grote lijnen bekend, bijschaven obv bv selectie-trainingen/-wedstrijden (niet zo noemen overigens)
Begin juni - Selecties bekend

Hulpmiddel

Voor de diverse evaluaties wordt gebruik gemaakt van het MTTM-evaluatieformulier.

Scouting

Doel:

 • Talenten signaleren
 • Gericht op langere termijn, (ontwikkeling en potentie maar ook stagnatie, van spelers)
 • Op aangeven van JC oordeel geven over spelers in grijze gebied
 • Adviseren over selectie-teams
 • oordeel over teams en leeftijdscategorieen heen

Wie:

De scoutingcommissie i.o. valt onder de directe verantwoording van het bestuurslid TZ en zal bestaan uit:

 • Onafhankelijke kenners (d.i. geen coach of ouder in betreffende categorie)
 • Trainer/coach D1 en H1
 • Trainingscoordinator

Wat:

Oordeel o.b.v. bezoeken meerdere wedstrijden in betreffende en eersthogere categorie.

 1. Scout 1: J-minis en JD
 2. Scout 2: JD en JC
 3. Scout 3: JC en JB
 4. Scout 4: JB en JA (= trainer/coach H1 ivm doorstroming)
 5. Scout 5: JA en senioren meisjeslijn idem oordeel obv MTTM en potentie speler(s) rekening houdend met weerstand in verschillende klassen bij voorkeur rekening houden met optimale teamsamenstellingen

 

Wanneer:


Herfst-kerst - Scouts beoordelen per team
Kerstvakantie - Scouts adviseren over teams (gemiste talenten in dezelfde categorie)
Voorjaar - scouts beoordelen per leeftijdscategorie
Medio april - Scouts adviseren over leeftijdscategorieen toekomstige 1e en 2e-jaars in een categorie
Medio mei - JC vormt selecties in nauw overleg met scoutingcommissie ook obv adviezen coaches/trainers evt. nadere beoordeling obv selectie-trainingen/-wedstrijden