1Banner_opening 2019 2020.jpg banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header5.jpg header6.jpg

Procedure Diensten & Borg

Bardiensten / Doedagen / Coronawacht & Borg

Introductie
Deze procedure beschrijft de verplichtingen van leden en het proces hiertoe om (in natura) bij te dragen aan clubwerkzaamheden. Deze procedure benadrukt dat leden mede verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van de club alsmede heeft de procedure ten doel kosten te besparen voor de vereniging.

Voor wie geldt deze procedure?
Ieder spelend lid is verplicht per seizoen bardienst(en)/ coronadiensten te draaien en/of deel te nemen aan THCC doedagen. Ereleden, leden van verdienste, niet-spelende leden, trimhockey leden officiële THCC De Kromhouters commissie leden en team coaches (met een max van twee per team) zijn vrijgesteld van deze verplichting voor henzelf of een (1) kind. Ouders/verzorgers van (jonge) leden kunnen de verplichting van hun kind overnemen.
Ook THCC bestuursleden zijn vrijgesteld van het verrichten van bardiensten/doedagen voor zichzelf alsook voor hun eigen gezin.

Wat is de verplichting?
Ieder lid is verplicht per seizoen twee (2) diensten te draaien: twee (2) bardiensten, twee (2) doedagen, twee corona wachtdiensten of een combinatie van een (1) plus een (1)
De lengte van de bar/corona diensten en doedagen kan per seizoen variëren, doorgaans is deze 3-4 uur.
Het THCC bestuur kan besluiten andere werkzaamheden te definiëren die ook kunnen functioneren als vervulling van bar/corona diensten & doedagen.
Als een lid slechts een gedeelte van het seizoen lid is, geldt eenzelfde verplichting van 2 bar/coronadiensten /doedagen.
Een lid dat zijn verplichting vervult, registreert zich met zijn/haar naam of degene voor wie hij/zij de dienst draait op de betreffende dag bij het barhoofd/ barleider (Herman van Wissen) of de voorzitter Accommodatie Commissie.

Inplannen bardiensten en doedagen
Leden kunnen bar/coronadiensten en deelname aan doedagen zelf inplannen via de LISA app. Deze mogelijkheid is doorgaans vanaf september beschikbaar (spoedig nadat het KNHB wedstrijdschema definitief is vastgesteld). Leden worden via LISA en/of  social media op de hoogte gesteld van de het tijdstip van mogelijkheid zelf hun bar/coronadienst/doedag in te plannen. Zelf inplannen door leden heeft de voorkeur van de vereniging. Na een paar weken worden nog openstaande bar/coronadiensten/doedagen door de barcie van THCC ingepland en ontvangen leden hiervan direct na inplanning bericht. In geval leden verhinderd zijn tijdens een ingeplande bardients/doedag dienen zij zelf voor vervanging te zorgen of tijdig af te zeggen bij de barcie cq. Voorzitter van de Accommodatie Commissie. Communicatie gaat via [email protected]

Betaling en terugbetaling borg
Ieder lid dat bar/coronadienst/doedag verplichting heeft betaalt aan het begin van het seizoen dertig (30) euro borg. De betaling vindt plaats tezamen met de contributiebetaling. Elk van de twee maal bar/coronadienst/doedag verplichtingen heeft als zodoende een borg van vijftien (15) euro.
Indien een lid zijn/haar bardienst/doedag verplichting heeft vervuld, krijgt hij/zij de borg retour aan het einde van het seizoen.
Indien een lid / verzorger niet geregistreerd staat als deelnemer van bar/coronadiensten/doedagen wordt geen borg geretourneerd.
 
Afkopen verplichting
Een lid dat bardienst/coronadients/doedagen wil afkopen dient dit voor 15 september voor het betreffende seizoen te melden via een email naar [email protected].  Hiermee vervalt de verplichting en wordt de borg niet geretourneerd