1Banner_opening 2019 2020.jpg banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header5.jpg header6.jpg

Corona

Corona-regels THCC De Kromhouters
Laatste update: 18-06-'21

Per 26 juni mogen ook de senioren weer wedstrijden spelen tegen teams van andere verenigingen!
Daarnaast is per 26 juni publiek weer toegestaan, mits met onderling 1,5 meter afstand.

In zijn algemeenheid geldt in heel Nederland per zaterdag 26 juni als belangrijkste maatregel de 1,5 meter. Alles wat per 26 juni kan met inachtneming van 1,5 meter mag dan weer zonder beperkingen, ook op hockeyverenigingen en andere sportcomplexen. Indien de 1,5 meter niet kan worden gehandhaafd, geldt de verplichting van een mondkapje.


Per 5 juni 2021:
mogen alle hockeyers hun sport weer beoefenen. Wel met enige restricties:

Jeugd t/m A
Zij mogen wedstrijden spelen tegen teams van andere verenigingen, bij voorkeur binnen de eigen regio.

27+ !
Ook zij mogen weer meedoen aan onderlinge wedstrijden op de eigen vereniging.
Tijdens het sporten geldt de afstandsbeperking van 1,5 m niet. Geen hockey, dan geldt wel de 1,5 m afstandsregel.

Geen Publiek
Ook de kleedkamers en douches mogen open, en de horeca mag binnen en buiten open, volgens de dan geldende horecaregels. Én alleen voor die personen die dan wel op het complex aanwezig mogen zijn.

KNHB
Op de website van de KNHB is de uitgebreide toelichting te lezen, zo ook via NOC*NSF.


Verder verwijzen wij naar ons onderstaand protocol ‘Coronaregels THCC De Kromhouters’.


Dit online protocol bevat de volgende onderdelen:
1. Algemeen
2. Wat te doen wanneer je positief bent getest
3. Toegang sportpark
4. Trainingen/oefenwedstrijden
5. Clubhuis
6. Tent
7. Bronnen


1. Algemeen
 • blijf thuis bij klachten of verhoging (ook in het geval van een huisgenoot);
 • desinfecteer je handen bij binnenkomst op ons sportpark;
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd bij (vermoeden van) klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
 • Als je bent getest (en nog wacht op de uitslag) kom je niet naar de club totdat je de uitslag weet. Ook al lijkt het dat je geen symptomen hebt, je kunt al wel besmettelijk zijn.

2. Wat te doen wanneer je positief bent getest
Voordat we alle regels opsommen: wat vervelend dat dit jou is overkomen. We wensen je een spoedig herstel en hopen je snel weer te zien op onze hockeyvelden!

Het protocol betreft positief geteste
- leden THCC De Kromhouters.

Bij wie moet ik dit melden?
Je meldt dit in alle gevallen bij :
- de GGD;
- de vertrouwenspersoon van THCC De Kromhouters: Miemke Keijzer-Rijksen (huisarts), mail [email protected] Zij overlegt met jou hoe dit het beste kan worden gecommuniceerd (dat kan ook in vertrouwen). 

Privacy
Uiteraard wordt met alle respect jouw privacy behandeld, volgens de AVG.

Contactgegevens beschikbaar stellen
Voor alle bezoekers van ons sportpark (vanaf 13 jaar) geldt: contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.

Wanneer ga je in quarantaine
- als je zelf positief bent getest;
- als iemand in je huishouden positief is getest;
- of, je hebt nauw* contact gehad met een besmette patiënt;
- als je via de app Coronamelder een melding hebt gekregen;
- als je terugkomt uit het buitenland (hoog  risicoland voor COVID-19).
*De norm voor 'nauw' contact is: je bent tenminste 15 minuten binnen een afstand van 1,5 meter bij een positief getest persoon geweest.

Nuttige informatie/naslagwerk
Brief van de GGD gericht aan positief geteste COVID-19 patiënt:
https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
Informatie RIVM over quarantaine en COVID-19:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine

Protocol positief getest
Lid Kromhouters
Je meldt dit bij de GGD en de vertrouwenspersoon van THCC De Kromhouters.
De norm is 10 dagen in quarantaine, maar volg het gegeven advies (dat mogelijk kan afwijken) van de GGD op. Na deze tijd willen wij je weer erg graag zien bij THCC De Kromhouters, maar kom pas als je na je quarantaine 48 uur klachtenvrij bent.  

Jouw contacten
Iedereen met wie je tenminste 15 minuten binnen een afstand van 1,5 meter in contact bent geweest (2 dagen voor jouw klachten of 2 dagen voor jouw positieve testresultaat) moeten ook 10 dagen in quarantaine.
Zij laten zich alleen testen als ze (milde) klachten hebben.

Huisgenoot/gezinslid Kromhouters
Iedereen in dit huishouden moet in quarantaine, ook jij als Kromhouters lid. Je mag dus niet deelnemen aan de trainingen en wedstrijden. Vergeet niet om ook dit te melden bij je naaste contacten, en de vertrouwenspersoon van THCC De Kromhouters.

3. Toegang sportpark
 • jeugd tot en met 26 jaar voor trainingen en oefenwedstrijden;
 • leden 27+ voor training 'Hockeyfit'
 • trainers/coaches in functie;
 • vrijwilligers in functie;
 • ouders zijn NIET toegestaan op het sportpark.

4. Trainingen/oefenwedstrijden
 • vergeet niet je bidon mee te nemen;
 • gebruik je eigen (strafcorner)masker, of maak de maskers na elke training/oefenwedstrijd schoon;
 • trainers 18+ houden 1,5m afstand tot spelers;
 • na de training verlaat je het complex direct.

5. Clubhuis
 • de bar is gesloten.
 • kleedkamers zijn niet toegankelijk;
 • de teamkluis mag alleen door de keeper en aanvoerder/teambegeleider gebruikt worden.

6. Tent
De tent mag gebruikt worden voor teambesprekingen (Jeugd) en eventueel om te schuilen voor de regen. In alle gevallen geldt: houd 1,5m afstand.

7. Bronnen
KNHB, NOC*NSF, Rijksoverheid/Veiligheidsregio Gelderland-Zuid