1A D1 header.png 1Banner_opening 2019 2020.jpg banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header6.jpg
In de schijnwerpers Jan
14

In de schijnwerpers: André van den Broek

Nieuws afbeelding Wat doe jij bij de Kromhouters en waarom heb je daarvoor gekozen, en hoeveel uur per week besteed jij hier ongeveer aan?
Ik heb de afgelopen 3,5 jaar in het bestuur gezeten en ben daarvan 3 jaar vicevoorzitter geweest. Ik ben in het bestuur gegaan omdat er in de afgelopen 10 tot 12 jaar 5 besturen zijn geweest die veelal ontmoedigd en overbelast waren en geen andere keus zagen dan het bijltje er bij neer te leggen. In mijn beleving kan dat niet de bedoeling zijn van een vereniging.
Daarvoor heb ik in de commissie van advies gezeten die het bestuur heeft geholpen het huidige beleidsplan op te stellen. In het uitrollen van dit beleidsplan vond ik dat er meer afstemming met en betrokkenheid van de leden nodig was. Ik had het gevoel dat ik hierin met mijn talenten een bijdrage en een verandering kon brengen.
Omdat we op alle aspecten van de vereniging zijn gaan veranderen inclusief het realiseren van de nieuwe velden, heb ik er gemiddeld over het algemeen 15 uur per week aan besteed.

Heb je nog ergens anders gehockeyd voordat je bij de Kromhouters kwam?
Nee, ik heb meer dan 30 jaar geleden bij de Kromhouters gehockeyd vanaf de 3e of 4e klas middelbare school. Tot ik op mijn 19e jaar ging studeren, heb ik gespeeld in de jongens A1. Daarna -na 3 wedstrijden bij Heren 5- ben ik weg gepromoveerd naar Heren 2 omdat ik te fanatiek was.

Zijn er nog familieleden lid of op andere wijze actief?
Mijn oudste dochter Lisanne keept op dit moment in Dames 3 en mijn middelste dochter Jasmijn speelt in MA2. Roosmarijn, de jongste van ons gezin is eind vorig seizoen gestopt om zich helemaal te richten op dansen.

Waar loop jij helemaal ‘warm’ voor?
Om dingen met elkaar vanuit gelijkwaardigheid te verbeteren en bruggen te bouwen. Hierin is voor mij iedereen even belangrijk, wat je ook maar doet. Wat mij hierbij helpt is de overtuiging dat iedereen vanuit zijn of haar goede bedoeling zich inzet of wil inzetten, en alleen vanuit onmacht (lees: zijn tekortkomingen) dat niet altijd op de handigste manier doet. Dat geldt zeker ook voor mijzelf, vraag dat maar aan mijn gezin.
Het zo naar dingen kijken, stelt mij in staat iedereen te blijven waarderen en aan te spreken op gedrag wat niet helpend is voor anderen en het clubbelang.
En verder voor boerenkool, een patatje-met en de deegrand van een pizza.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Lid van de groepsdirectie van de Dekker Groep uit IJzendoorn met de portefeuille Algemene Zaken, vergelijkbaar met de functie van algemeen directeur. Dekker is actief op het gebied van zand, grind, klei en betonmortel in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.

Wat wens je de Kromhouters toe?
Dat het nog meer een frisse, leuke, spontane, emotioneel veilige en open club wordt van en voor alle leden.
Dat de bereidheid van het aantal juniorleden, seniorleden en ouders om iets voor de club te doen nog groter wordt. En daarmee er een 2e waterveld kan komen zonder contributie verhoging met behoud van voldoende goede trainers en technisch coördinatoren voor alle recreatieve teams en spelers.

Wat zou je willen veranderen?
Dat meer ouders zich uit zichzelf zich aanmelden om mee te draaien in de barcommissie, de accommodatiecommissie, de activiteitencommissie of de PR commissie.

Vraag van de redactie:
‘Sportiviteit & Respect’ in combinatie met ‘samen naar een veiliger sportklimaat’ staat hoog in het vaandel bij veel sportverenigingen in Nederland en bij de KNHB. Hoe zou jij graag zien dat wij dit als Kromhouters uitdragen?
Ik denk door met zijn allen elkaar er op aan te spreken als we iets doen of zien wat niet door de beugel kan. Maar met respect voor de pleger. En dingen te doen, te zeggen of juist niet te doen of niet te zeggen vanuit de houding wat kan ik bijdragen om het voor een ander gezelliger, uitdagender of makkelijker te maken waardoor iedereen met plezier naar de club komt en hockeyt.
Ik denk dat het heel helpend en fantastisch zal zijn als een groep mensen dit zou willen ondersteunen om in de schijnwerper te houden.

Aan wie, of welk team, wil jij het stokje doorgeven voor de volgende ‘In de schijnwerpers’? En waarom?
Jeanette van Dee, omdat ik haar een fantastisch voorbeeld vindt van een ouder die zelf nooit gehockeyd heeft en toch een waardevolle bijdrage voor de vereniging biedt.

Wat is jouw specifieke vraag aan Jeanet van Dee?
Wat heeft jou bewogen om iets voor de Kromhouters te gaan doen en wat levert het je op?