1A D1 header.png 1Banner_opening 2019 2020.jpg banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header6.jpg
Algemeen Maa
9

Een bericht van Waaljutters

Is uw vereniging in de gemeenschap actief? Draagt u als vereniging graag een steentje bij aan de omgeving, waarmee u ook nog eens wat extra kasgeld kunt verdienen? Word Waaljutter en
draag bij aan het project Schone en beleefbare Waal.


Waaljutters is een initiatief van IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) en GMF (Gelderse Natuur en Milieufederatie) en is onderdeel van 'Schone en Beleefbare Waal'. Een project van 9 Waalgemeenten.

Zwerfafval
Jaarlijks blijft er na de hoogwaterperiode (maart/april) op de oevers langs de Waal in Gelderland veel zwerfvuil achter. Dit zorgt niet alleen voor een lelijk landschapsbeeld, het is ook slecht voor het milieu, de flora en fauna en de mens. Daarnaast veroorzaakt het ‘plastic soep’ in zeeën en oceanen. Het is een actueel probleem op wereldschaal dat u als vereniging lokaal mee kunt helpen verminderen.
 
Project Schone en beleefbare Waal
Er wordt al veel zwerfafval opgeruimd langs de Waal. Toch blijft er helaas nog veel liggen. Daarom starten IVN Gelderland, GNMF, Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland in samenwerking met negen gemeenten langs de Waal, het project Schone en beleefbare Waal. Met dit project maken zij mensen bewust van het zwerfafvalprobleem en organiseren ze opruimacties.
 
Word Waaljutter en adopteer een tracé!
Kunt u ook een stukje ‘Waal’ bij u in de buurt opschonen? Voor het opschonen van een tracé langs de Waal ontvangt u als vereniging een financiële vergoeding van gemiddeld 350 euro, afhankelijk van de ligging, de grootte en hoeveelheid zwerfvuil.
 
Wat ontvangt u naast de financiële vergoeding nog meer om een tracé op te schonen?
- U krijgt materialen zoals handschoenen, knijpers, vuilniszakken en verzamelcontainers te leen;
- We sluiten voor u een WA- en ongevallenverzekering af, zodat al uw leden verzekerd zijn, zou er iets gebeuren;
- U ontvangt een beknopte veldinstructie voor opruimacties, waarin onder andere staat welke materialen u moet opruimen, welke kunnen blijven liggen en waar u voor moet uitkijken.
- Positieve Pr- en communicatie over uw inzet als vereniging.
- Ook worden er in het kader van dit project leuke belevingsactiviteiten voor u georganiseerd!
 
Wat vragen wij van u?
U stelt een groep samen van circa 10-20 enthousiaste personen die een tracé willen opschonen. Daarnaast vragen wij u om het bijgevoegde inschrijfformulier in te vullen en een contactpersoon voor uw vrijwilligersgroep aan te wijzen. Deze contactpersoon stemt met ons de locatie en het tijdstip af waarop de opruimactie(s) plaatsvind(t)(en). Op zaterdag 14 maart vindt het grote kick-off moment plaats, vanaf dan bent u als vereniging drie weken in de gelegenheid om het tracé op te ruimen, namelijk 14 maart 21 maart of 28 maart
 
Aanmelden
Spreekt ons initiatief u aan, wilt u graag iets voor de gemeenschap doen en hier ook nog eens een leuk bedrag voor uw vereniging mee verdienen? Neem voor vragen of aanmelding contact op met:
 
Tiel
Johan Kok
06-47767033
[email protected]
 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.waaljutters.nl
Twitter mee met #waaljutters.