1A D1 header.png 1Banner_opening 2019 2020.jpg banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header6.jpg
Evenement Apr
1

Flessenactie voor de realisatie van (semi)watervelden

Nieuws afbeelding Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de realisatie van het 3e kunstgrasveld op het complex van De Kromhouters. Tegelijkertijd met de aanleg van het 3e kunstgrasveld zal wellicht ook de toplaag van het 1e veld worden vervangen, met als doel een (semi)waterveld te realiseren.

Om de aanleg van (semi-)watervelden mogelijk te maken is extra geld nodig, dat door de vereniging zelf moet worden ‘opgehoest’. Twee (semi)watervelden op het complex betekent dat alle teams de mogelijkheid krijgen hierop te gaan spelen.
 
Ymke Walravens, speelster van M8E2, is van mening dat haar team ook een bijdrage kan leveren aan alle acties. Zij opperde dan ook – naar aanleiding van het succes ervan op de Stefanusschool – een flessenactie te organiseren. Inmiddels is dan ook een flessenactie opgestart, waaraan ook de teams van Jorn (JC1) en Myrthe (MB3) Walravens meedoen.
 
Bij een flessenactie worden – uitsluitend – plastic statiegeldflessen ingezameld. Deze zullen worden gesorteerd en ingeleverd worden bij de juiste supermarkt. De opbrengst gaat vervolgens naar de club, in de vorm van ‘aankoop’ van stukjes veld. Het resultaat van de actie zal dus zichtbaar worden op het bord in het clubhuis.
 
Het zou fantastisch zijn indien dit initiatief wordt overgenomen door andere teams. De coördinatie per team kan worden verzorgd door één ouder/speler. De barcommissie heeft haar medewerking toegezegd. Er zal dan ook worden bekeken of een centrale coördinatie mogelijk is. Hiervoor zijn uiteraard gemotiveerde mensen nodig die de ingeleverde flessen willen sorteren en inleveren bij de verschillende supermarkten.

Indien sprake zal zijn van een clubbrede, centrale actie, zal dit binnenkort bekend worden gemaakt via de Hoenderik, website en facebookpagina.
 
Met vriendelijke groet,
Olivier Walravens