1A D1 header.png 1Banner_opening 2019 2020.jpg banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header6.jpg
Hoenderik Jan
25

Uit de Hoenderik: Van de voorzitter

Nieuws afbeelding

Van de voorzitter

Graag wens ik jullie allen een heel goed, gezond en sportief 2011 toe!

Allereerst wil ik nogmaals herdenken ons oud-lid Nelleke Jaspers, vrouw van Joop Jaspers, moeder van onze (oud)leden Annemiek, Philip en Martijn. Schoonmoeder en grootmoeder van Robert, Casper en Justine Völke. Zij overleed op 19 december. Elders in de Hoenderik tref je een memoriam.

De winterstop is een periode van relatieve rust. Een deel van de teams speelt zaalhockey en de rest heeft andere activiteiten. De organisatie gaat echter gewoon door. 3 Januari hadden wij bijvoorbeeld als bestuur een vergadering op het clubhuis. Hoe verder met het beleidsplan,  start verbouwing clubhuis, lustrum, nota “gezond voor lijf en de leden”, clubverjaardag 22 januari en voorstel nieuwe secretaris waren onder andere punten van overleg.

Het vervolg van de extra ALV betreffende het beleidsplan 2011-2016 is gezet op aanstaande zaterdag 22 januari om 15.00 uur voorafgaand aan de nieuwjaarsbijeenkomst. District Midden of Oost Nederland? En nog andere punten die nog uitgediept dienen te worden. Wij nodigen met name ook jeugdleden uit om de vergadering bij te wonen; het gaat immers om jullie toekomst!

Zoals ook te zien en te lezen op de website: de renovatie van het clubhuis is begonnen. Inmiddels ligt beneden in de gang en in de dameskleedkamers een nieuwe tegelvloer. Komende week wordt er hard aan gewerkt om de tegelvloer boven af te maken, zodat de clubverjaardag in alle glorie gevierd kan worden. Als de vloeren liggen, is het de bedoeling om lockers voor de keeperstassen te plaatsen in de kleedkamer waar nu de tassen door elkaar heen liggen.

Vanaf 16.30 uur is de nieuwjaarsbijeenkomst: borrel en eten. Daarnaast de huldiging van erelid Cees Metselaar en van een drietal jubilarissen; Bea van Beusichem, Jan Dolron en Janneke Koot.

Justin van Wissen, keeper van Heren 1, heeft in het kader van zijn studie een enquête gehouden over sportiviteit en respect. Een onderwerp dat mij als voorzitter aan het hart gaat en zal ook zeker aan het beleidsplan worden toegevoegd. In de komende periode zal er aandacht aan worden besteed. 

Datum lustrumactiviteiten: 5 juni
Tijdens de ALV van 10 december werden wij er op gewezen dat 6 mei (6-5) een onhandige datum is om het lustrum te vieren in verband met de mei vakantie. Daarom is besloten een andere datum te plannen, nl op zijn Amerikaans 2011 6 5: 5 juni 2011.
Een clinic voor jeugd en ouders en een toernooi voor “oude” seniorenteams staan op het programma.

Zaalhockey
Twee seniorenteams en 12 juniorenteams nemen deel aan de zaalhockeycompetitie. Jan van Loon, Eefje Simpelaar en Paul van de Zwart zorgen ervoor dat de organisatie weer soepel verloopt. Een mooie prestatie!

Functies ingevuld
In de afgelopen periode zijn er grote stappen gezet met de sponsorcommissie. Vanuit de commissie van advies hebben Phil Klop en Sjaak Wezenberg hierin een belangrijke rol gespeeld. Wij hebben Mieke Beutener, niet spelend lid en ouder van Lodewijk en Floris Sikkel, bereid gevonden om voorzitter te worden van de sponsorcommissie. Inmiddels heeft zij een team van mensen bereid gevonden om ook in de sponsorcommissie plaats te nemen. Fijn dat er zo’n team van betrokken mensen zich hiervoor willen inspannen!
Ook hebben wij een nieuwe secretaris van het Bestuur: Eefje Simpelaar. Bij velen al een bekende! In de ALV van aanstaande zaterdag zal de voordracht plaats vinden.

Graag hoop ik met jullie aanstaande zaterdag een toast uit te brengen op onze clubverjaardag!!

Judith Wijnbergen
voorzitter