1A D1 header.png 1Banner_opening 2019 2020.jpg banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header6.jpg
In de schijnwerpers Dec
13

In de schijnwerpers: David Prommersberger

Nieuws afbeelding Actief op het veld of ….?
Niet als speler, al is er een latente ambitie. Wel trouwe supporter van het team achttallen waarin mijn dochter speelt, toeschouwer bij ander teams en actief als penningmeester van de vereniging sinds eind vorig jaar.

Wat doe jij bij de Kromhouters en waarom heb je daarvoor gekozen, en hoeveel uur per week besteed jij hier ongeveer aan?
Sinds eind vorig jaar ben ik penningmeester van de vereniging. Na een aantal keren langs de vacante posities te zijn gelopen die in het clubhuis waren opgehangen en die in de teamapp van mijn dochter vervolgens nog eens gedeeld werden, had ik het gevoel dat ik met mijn kennis en ervaring wel iets toe zou kunnen voegen. De noodzaak die er was om met Veld 2 en het clubhuis aan de slag te gaan, de plezierige sfeer op de club en het feit dat ik vind dat bij een vereniging een zekere betrokkenheid hoort, deden de rest. De tijdsbesteding is zeker dit jaar fors geweest met de noodzakelijke investeringen in het clubhuis, vervanging van Veld 2, aanleg van het funky veld, de digitalisering van de financiën, de overstap naar ClubCollect en het runnen van het clubhuis.

Heb je nog ergens anders gehockeyd voordat je bij de Kromhouters kwam?
Gehockeyd heb ik zelf niet, wellicht dat dit in toekomst nog verandert. In mijn jeugd was ik zoveel als mogelijk op de tennisbaan te vinden.

Zijn er nog familieleden lid of op andere wijze actief?
Jazeker, Julia speelt bij de achttallen in een leuk team met veel enthousiaste betrokken ouders en als alles volgens plan verloopt, worden de zwemlessen van Daniel straks gevolgd door de Hockeyschool. Nu loopt hij alvast af en toe warm bij het Kabouterhockey.

Waar loop jij helemaal ‘warm’ voor?
Genieten kan ik van hockeyende enthousiaste, energieke en sportieve kinderen op zaterdagmorgen, meelevende ouders, de ongedwongen gezellige sfeer op de vereniging en het fanatisme en de snelheid van het spel bij de hogere teams.  

Wat doe je in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven ben ik directielid van Dutch Finance Lab, het moederbedrijf van Impact Factoring en BizPay. Beide bedrijven zijn scale-ups waarmee wij ons richten op het verstrekken van debiteurenfinanciering, inkoop- en transactiefinanciering en een betaalmethode bieden voor B2B webshops.

Wat wens je de Kromhouters toe?
Een verder groei van het ledenaantal, met name bij de (jongste) jeugd, behoud van de ongedwongen, gemoedelijke sfeer, waar nog meer mensen zich bij thuis zullen voelen voor, tijdens en na de wedstrijden. Wat verder fijn zou zijn is een nog grotere bereidheid van leden en ouders van leden om iets voor de club te betekenen. Dit kan op allerlei gebied, incidenteel of structureel. Hiermee kunnen wij de huidige goede kwaliteitsstandaarden op technisch- en accommodatie gebied in de volle breedte in stand houden, zonder contributieverhogingen te hoeven doorvoeren. Daarnaast stelt het ons beter in staat om een stip op de horizon te zetten voor wat betreft het doorvoeren van verbouw en/of nieuwbouw van ons clubhuis in de (nabije) toekomst.

Wat zou je willen veranderen?
Ieder lid of ouder van lid willen uitnodigen een bijdrage te leveren en mijn waardering uit te spreken voor alle vrijwilligers en betrokkenen die reeds een bijdrage leveren aan onze mooie vereniging.

Vraag van Marcel Stolk:
Hoe zorg jij vanuit je rol als penningmeester dat het huishoudboekje van de club op orde is en blijft + op basis van welke criteria stel jij vast of en hoe de plannen van het bestuur ook financieel haalbaar zijn (bijv. investeringskeuzes in velden en/of clubhuis)?
De digitalisering van de boekhouding en de implementatie van ClubCollect, stelt ons in staat een beter financieel management te voeren. Aan de hand van de door mijn voorgangers opgestelde onderhoudsbegroting, streven wij ernaar een zo nauwkeurig mogelijk budget op te stellen en dit frequent te meten. Initiatieven op kosten- en inkomstengebied worden op individuele basis vooraf op begrotingsbudget en achteraf op nacalculatie beoordeeld. Binnen het huidige bestuur werkt dit erg goed en stelt het ons in staat verder toekomstplannen te ontwikkelen. Een goede onderlinge afstemming is hiervoor een vereiste. De initiatieven die wij de komende tijd zullen uitwerken liggen vooral op het verder ontwikkelen van inkomsten uit events, sponsoring en exploitatie van het clubhuis met de diverse commissies, initiators en andere betrokkenen.  

Aan wie wil jij het stokje doorgeven voor de volgende ‘In de schijnwerpers’? En waarom?
Remco Looyschelder; recent toegetreden tot de Sponsorcommissie. De Sponsoractiviteiten zijn een van de speerpunten van onze vereniging. Remco jaagt aan en brengt structuur. Wat drijft je en wat levert het je op?

Wat is jouw specifieke vraag aan Remco Looyschelder?
Er zijn diverse initiatieven al genomen, maar ook een aantal speerpunten benoemd door de Sponsorcommissie. Welke zijn dit en wat is het beoogde doel hiervan? Wat kunnen onze sponsoren hiervan merken de komende periode?  Welke rol kunnen wij als vereniging richting onze sponsoren op ons nemen en hoe positioneren wij dit binnen de vereniging?