1A D1 header.png 1Banner_opening 2019 2020.jpg banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header6.jpg
In de schijnwerpers Jun
21

In de schijnwerpers: Marcel Stolk

Nieuws afbeelding Actief op het veld of ….?
Wel actief binnen onze club, maar tegenwoordig alleen ‘achter de schermen’ binnen de Technische Commissie. De afgelopen jaren ben ik wel ‘actief’ geweest op het veld zelf, als coach van de Meisjes F (twee seizoenen), E6 (twee seizoenen) en E8 (één seizoen). En het afgelopen zaalseizoen heb ik samen met een andere vader het team van de MC1-2 mogen begeleiden, erg leuk om te doen.

Wat doe jij bij de Kromhouters en waarom heb je daarvoor gekozen, en hoeveel uur per week besteed jij hier ongeveer aan?
Onze twee dochters hockeyen inmiddels al weer heel wat jaren bij De Kromhouters en vanaf het begin van hun ‘carrière’ op onze Hockeyschool was ik er langs-de-lijn altijd bij. Toen onze oudste dochter de Hockeyschool had afgerond, kwam de vraag welke ouders het team van hun kind met ingang van het nieuwe seizoen wilden gaan begeleiden. Omdat ik het leuk vond om wat te gaan doen als vrijwilliger en het ook belangrijk vond (en vind) dat je als ouder je steentje bijdraagt aan de club in het algemeen dan wel het team van je dochter of zoon in het bijzonder, heb ik mijn hand opgestoken en ben ik volledig ‘groen’ begonnen met het coachen van een F-team.

Op een gegeven moment ben ik binnen de Technische Commissie ook onze Jongste Jeugd Commissie ingerold, waarbinnen ik drie seizoenen de rol van voorzitter heb ingevuld. En omdat ook onze jongste dochter sinds seizoen 2018/2019 de Jeugd-leeftijd heeft, ben ik sinds augustus 2018 binnen de Technische Commissie Jeugd gestart als coördinator van onze D- en C-lijn. Het aantal uur per week houd ik eerlijk gezegd niet bij, maar dat valt over het algemeen mee. De ‘piektijden’ voor deze functie zijn vooral bij de afsluiting van het seizoen (deze periode, dus) en bij de start van het nieuwe seizoen. Op die momenten gaat er wat meer tijd zitten in vergaderingen met de Technische Commissie, onderlinge afstemming, het overleggen over de indelingen van de teams voor het nieuwe seizoen en bijv. het contact zoeken met bestaande en aanstaande coaches en teambegeleiders, zodat alle teams met ingang van het nieuwe seizoen ook weer teambegeleiding hebben. Dat kost dan wel een paar uur per week, maar dan heb ik het dus echt over de bovengenoemde ‘piektijden’.

Heb je nog ergens anders gehockeyd voordat je bij de Kromhouters kwam?
Zelf heb ik nooit gehockeyd; het dorp waar ik ben opgegroeid had helaas geen hockeyclub en er was destijds ook geen club op een enigszins praktische afstand. Omdat ik het na al die jaren op en langs het veld inmiddels toch wel een heel leuk spelletje ben gaan vinden, ga ik mogelijk nog eens starten met trimhockey. Voorlopig houd ik het even bij 3x in de week een stevig rondje hardlopen.

Zijn er nog familieleden lid of op andere wijze actief?
Zeker: onze oudste dochter Britt speelt in de MC1, onze jongste dochter Lynn in de MD1 en mijn vrouw Jacqueline speelt sinds afgelopen seizoen op maandagavond trimhockey. Het hele gezin is dus sowieso een paar keer per week actief met hockey en dus ook met/voor De Kromhouters bezig!

Waar loop jij helemaal ‘warm’ voor?
Van het doorbrengen van mijn vrije tijd met gezin, familie en vrienden word ik sowieso gelukkig. Verder heb ik een erg leuke baan, vind ik het belangrijk om ook goed op de hoogte te blijven van de wereld om ons heen (onder andere door de politieke en economische ontwikkelingen te volgen) en word ik erg blij van een klassieke, luchtgekoelde Porsche 911. En natuurlijk probeer ik als trouwe supporter als het even kan altijd aanwezig te zijn bij de uit- en thuiswedstrijden van onze dochters.

Wat doe je in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven ben ik als Sales Manager mede verantwoordelijk voor de verkoop- en marketingstrategie van ons bedrijf en voor het realiseren van onze daaraan gerelateerde doelstellingen op het gebied van omzet en winst. Daarbij hoort ook de verantwoordelijkheid voor (de ontwikkeling van) een aantal Account Managers binnen ons Sales-team. Het bedrijf waar ik werk is actief in de IT en heeft zich gespecialiseerd in het voor onze opdrachtgevers realiseren van SAP (= ERP-bedrijfssoftware)-gerelateerde projecten, beheer en consultancy.

Wat wens je de Kromhouters toe?
Allereerst wens ik De Kromhouters nòg eens minstens 73 jaar toe, waarbij ik hoop dat er steeds meer leden bijkomen. Met drie prachtige velden, nog steeds uniek, hebben we een letterlijk aantrekkelijk uitgangspunt om te groeien. Vooral een continue aanwas van nieuwe Jongste Jeugdleden is daarbij belangrijk. Bovendien zou het fijn zijn als we er met z’n allen in slagen om ook méér jongens voor deze pittige sport te interesseren. Omdat alle beetjes helpen: als alle leden, ouders en begeleiders optreden als ambassadeur en De Kromhouters actief promoten als leuke en gezellige club, worden mogelijk ook vriend(inn)en, familie en klasgenoten getriggerd om hockey gewoon eens een keer te komen proberen c.q. ‘proeven’. Ook wens ik De Kromhouters nog meer vrijwilligers toe: met z’n allen maken we de club en er is altijd wel een functie waarin je je eigen talenten kwijt kunt (en het is nog leuk ook om, naast bijv. je werk, eens even met een hele andere nuttige activiteit bezig te zijn). En koop je producten of diensten: denk vooral eens aan de actieve, trouwe sponsors van onze club ;-)

Wat zou je willen veranderen?
Wat mij persoonlijk wel wat waard zou zijn, is dat we als sportclub eindelijk eens werk gaan maken van het rookvrij maken van de vereniging c.q. onze accommodatie. Er is al eens een online ‘Rookvrije Generatie’-petitie door iemand opgestart en zelf heb ik het onderwerp eind vorig jaar ook al geadresseerd bij ons bestuur, maar tot op heden doet De Kromhouters er niets mee. Op een sportclub, waar het grootste aantal leden ook nog eens bestaat uit kleine kinderen of jeugd die nog ontvankelijk zijn voor ‘het goede voorbeeld’, kan roken wat mij betreft echt niet. En als je zowel op landelijk als op regionaal niveau een beetje om je heen kijkt bij andere sportclubs, zie je dat de meerderheid van de verenigingen die keuze al lang heeft gemaakt. Daarin lopen wij achter, terwijl het eenvoudig is om dit gewoon in te voeren.

Vraag van Gerben Lagerweij:
Hoe gaat dit proces in zijn werking, om de teams weer te vormen voor het nieuwe seizoen?
De Technische Commissie komt een aantal keren per seizoen bij elkaar, waarbij steeds alle teams en de eventuele bijzonderheden binnen die teams de revue passeren; daarbij zijn de coördinatoren van alle ‘lijnen’ (van Jongste Jeugd t/m Senioren) en een afvaardiging van de trainers aanwezig. Zo houden we het hele seizoen op regelmatige basis ‘zicht’ op de teams en kunnen we kort-op-de-bal blijven. Ook houden we feeling met coaches/teambegeleiders.

In deze tijd van het jaar komen alle indrukken van het afgelopen seizoen van alle coaches, teambegeleiders en trainers samen. Dit is een zeer zorgvuldig proces waaraan door alle betrokkenen veel tijd en moeite wordt besteed en waarbij de betreffende input voor alle individuele spelers zowel op basis van gesprekken, observaties tijdens de trainingen + wedstrijden èn als schriftelijke (in LISA beschikbare) beoordelingsformulieren bij elkaar komt. Voor de nu actuele indelings- c.q. selectietrainingen worden ook zeer gedetailleerde formulieren gebruikt. Alle verkregen input resulteert uiteindelijk per speler in een ‘score’ en op basis daarvan worden de teams ingedeeld. Het doel is om teams te formeren waarbij iedere speler binnen dat team optimaal tot zijn/haar recht komt en dus zoveel mogelijk met ‘gelijkgestemden’ in een team komt.

Daarbij wordt ook nog onderscheid gemaakt in selectie-, opleidings- en breedteteams (waarbij we voor de breedteteams ook dit jaar weer ons uiterste best doen om op basis van de aangegeven voorkeuren zoveel mogelijk vriendinnen (helaas, voor de jongens hebben we deze luxe nog niet) bij elkaar in een team te plaatsen). De uiteindelijke conceptindeling van de teams wordt voorafgaand aan bekendmaking (voor seizoen 2019/2020 is die zoals eerder gecommuniceerd gepland op zondag 30 juni a.s.) door de Technische Commissie eerst nog doorgenomen met de coaches en trainers. Kortom, alles bij elkaar een zeer zorgvuldig en intensief proces waaraan ‘achter de schermen’ heel wat afstemming en overleg voorafgaat.

Aan wie wil jij het stokje doorgeven voor de volgende ‘In de schijnwerpers’? En waarom?
Graag geef ik het stokje door aan onze nieuwe penningmeester, David Prommersberger. Een gezonde club valt of staat met een degelijke financiële ‘huishouding’ en het bewaken daarvan is dus bijzonder belangrijk.

Wat is jouw specifieke vraag aan David?
Hoe zorg jij vanuit je rol als penningmeester dat het huishoudboekje van de club op orde is en blijft + op basis van welke criteria stel jij vast of en hoe de plannen van het bestuur ook financieel haalbaar zijn (bijv. investeringskeuzes in velden en/of clubhuis)?