1A D1 header.png 1Banner_opening 2019 2020.jpg banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header6.jpg
In de schijnwerpers Dec
27

In de schijnwerpers: Mariëlle Lagro

Nieuws afbeelding Actief op het veld of ….?
Ik ben betrokken bij de club sinds onze dochter Gitte en zoon Enzo begonnen bij de jongste jeugd. In eerste instantie langs de lijn als supporter. Het is makkelijk om vanaf de zijlijn commentaar te geven, maar ik lever toch graag actief -als coach- een bijdrage.

Wat doe jij bij de Kromhouters en waarom heb je daarvoor gekozen, en hoeveel uur per week besteed jij hier ongeveer aan?
Samen met Margot Bouten begeleid ik MA3. Een door de dames zelf geregeld vriendinnenteam. Tijdsbesteding varieert. We verdelen taken, Margot vanuit haar hockey-ervaring is er voor de tactiek; ik bemoei me met begeleiding van 14 individuen naar een team. Als prettige kersen op de taart hebben we ook nog -door het team zelf geregeld- een trainer, Bart van Gurp en Gijs van der Sluijs helpt -op afroep- bij de training van onze keepster. Zelfsturing in optima forma 😊!  
Ik benoem dat expliciet omdat de club er niet alleen is voor de leden en je dus maar moet afwachten wat er geregeld wordt voor je. De leden vormen de club!
De KNHB heeft het standpunt: "Wie zich wil ontwikkelen in de hockeysport, moet zelf de regie daarin nemen. Wie beter dan jijzelf weet waar je heen wilt?”  Toch is dat in de praktijk niet zo makkelijk te beantwoorden. Wij vroegen de dames wat hun doelen zijn als individu én als team voor dit jaar en we bespreken hoe een ieder kan bijdragen aan het team. We bekijken hoe we ze daarin kunnen helpen. En ja: een team heeft soms andere doelen dan de omgeving graag ziet of verwacht!!! Mijn doel: deze dames leren hoe ze samen – het door hen zelf geformuleerde- resultaat kunnen bereiken. Met respect voor elkaar, oog voor ieders bijdrage, begrip van hoe je elkaar versterken kan en vooral met héél veel plezier.

Heb je nog ergens anders gehockeyd voordat je bij de Kromhouters kwam?
Nee.

Waar loop jij helemaal ‘warm’ voor?
Voor ons gezin, familie en vrienden, Italië, samen genieten van de belangrijke dingen in het leven en natuurlijk:  voor alle geweldige dames van MA3!

Wat doe je in het dagelijks leven?
Genieten van waar ik warm voor loop. En ik werk als Associate Director Strategic Accounts bij MSD in Haarlem. Samen met diverse stakeholders proberen via innovatieve oplossingen een bijdrage te leveren aan het op langere termijn betaalbaar beschikbaar houden van de zorg in Nederland.

Wat wens je de Kromhouters toe?
Een gezellig nieuw clubhuis waar leden en gasten zich thuis voelen. Met een rookvrij terrein, en naast borrel & hap ook aanbod van gezonde(re) snacks. Helemaal ANNO NU dus.

Vraag van Wim de Groot:
Breedtesport of topsport bij de Kromhouters?  
Topsport kan volgens mij niet zonder aanvoer vanuit de breedte. Mooi als je zoveel talenten hebt dat je voor topsport kunt gaan als club, maar de realiteit is volgens mij dat de breedte overheerst. Zeker bij een gelijke contributie van leden is een evenredige verdeling qua aandacht en tijd voor elk lid op zijn plaats!  Zo behoud je leden (de meeste zitten nl. in de breedteteams)  én trek je nieuwe leden aan! Maak als club en als trainer ook gebruik van de gratis "train de trainer-sessies” van KNHB. Zo makkelijk is het namelijk niet om anderen te kunnen motiveren en te leren. Terwijl daar wél de basis ligt van succes én plezier voor zowel team als trainer. Wil je als club toch onderscheid in aandacht en tijd voor de kleine top? Dan is het wellicht een optie om te onderzoeken of er bv. draagvlak is voor een hogere contributie voor die eerstelijns teams. (Bij Upward heeft men dit bv. doorgevoerd).

Aan wie wil jij het stokje doorgeven voor de volgende ‘In de schijnwerpers’? En waarom?
Aan keeper Sam Wentzel van de JB2. Begonnen op het veld maar nu al een paar jaar keeper. Dit jaar ook nog eens speler van het jaar. Ik ken weinig jongens van die leeftijd die altijd alles positief weten om te draaien en binnen en buiten de club op zoek gaan naar manieren om beter te worden en het team verder te helpen. Sam doet dat "gewoon”.

Wat is jouw specifieke vraag aan Sam Wentzel?
Een lastige vraag: Wat zou de club nog beter of helemaal anders kunnen doen om meer jongens aan te trekken als lid?