1A D1 header.png 1Banner_opening 2019 2020.jpg banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header6.jpg
Jeugdbestuur Nov
13

Update van het Jeugdbestuur

Nieuws afbeelding Misschien is het opgevallen, misschien ook niet maar achter de schermen is er de afgelopen maanden heel hard gewerkt aan de hervorming van het Jeugdbestuur. Middels dit bericht willen we u graag op de hoogte brengen van alle veranderingen die afgelopen maanden zijn doorgevoerd. De eerste paar maanden van het Jeugdbestuur-nieuwe-stijl zitten er op. In de afgelopen paar maanden zijn wij heel druk bezig geweest met het opnieuw vormgeven van het Jeugdbestuur. Zo zijn er een hele boel nieuwe evenementen voor onze jeugdleden bedacht die we in de komende maanden in uitvoering gaan brengen. Op dit moment zijn we druk bezig met organiseren van hockeyfeesten en zijn we druk in overleg met Pakjesboot12 of de Sint en zijn Pieten langs kan komen.

Nieuwe evenementen
Dit jaar zijn we begonnen aan een pilotproject van drie jaar waarin we graag nieuwe evenementen willen uittesten. Zo was er dit jaar voor het eerst een Halloweenfeest voor de jongste jeugd waar bijna 50 kinderen op afgekomen zijn. Verder staat er dit jaar nog een bezoek van de Sint op de planning en komt de Paashaas nog langs. Voor de oudere jeugd/senioren worden er nog twee hockeyfeesten gegeven die dit jaar er anders uitzien dan voorgaande jaren.
Zo zijn we bezig om een feest begin december te organiseren waarbij iedereen die zeventien jaar of ouder en in A-jeugd/senioren zit welkom is en willen wij aan het einde van het seizoen nog een groot feest geven voor de senioren (18+).
Daarnaast zijn wij ook aan het brainstormen over het (opnieuw) organiseren van het familietoernooi rond Pinksteren. Enkele jaren geleden is dit helaas opgehouden met bestaan maar wij willen graag de aanjagers zijn van de herstart van deze seizoensluiting. Omdat dit een leuke combinatie is tussen een evenement voor de jeugd en voor de senioren (en ouders).

Voor de jeugd, door de jeugd
Dit jaar is bij de invoering van het Jeugdbestuur-nieuwe-stijl ook gekeken naar hoe we de organisatie van dit bestuur willen vormgeven. De afgelopen jaren merkten wij dat er slechts zeer beperkt aanwas vanuit de jeugd was om de bestuurstaken op zich te nemen. Er is daarom besloten dat het dit jaar radicaal anders moest. Onder leiding van 5 leden is er nu een bestuur opgericht dat meehelpt met het organiseren van de evenementen. Het Jeugdbestuur fungeert als het ware als ‘supervisor’.
Het daadwerkelijke ‘uitvoeren’ van het evenement ligt sinds dit jaar in handen van diverse jeugdteams. Wij hebben de afweging gemaakt om het door de eerstelijnsteams uit laten voeren. Concreet betekent dit dat de B1 en A1 aan een evenement gekoppeld zijn. Doel hiervan is om enerzijds de jeugd te leren hoe zij een evenement organiseren en anderzijds om de teams te leren hoe zij samen als team zo een grote taak tot een succesvol einde weten te brengen.
Wij denken dat, door op deze manier te werken, wij de jeugd zowel nieuwe evenementen kunnen bieden dan wel de jeugd kennis te laten maken met wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van een evenement. Bijkomend voordeel hierbij is dat er geen groot Jeugdbestuur meer nodig is om de organisatie draaiende te houden, een win-win situatie.

Tot slot
Het Jeugdbestuur is nu bijna halverwege haar eerste jaar in de nieuwe organisatie vorm. Echter zijn wij nog druk bezig met het vormgeven van alle plannen en zal er nog het nodige geëvalueerd moeten worden.
Wij horen daarom graag van de lezer wat er beter kan! Op- of aanmerkingen mogen te allen tijde gestuurd worden naar [email protected]. Daarnaast zouden wij het leuk vinden als bij een volgend evenement jullie kinderen/jullie erbij zouden zijn!

Namens het Jeugdbestuur, Joost van Doesburg


Het Jeugdbestuur tijdens de Super Sunday van 11-11.
Met op de bovenste rij v.l.n.r. Robbert Visser, Joost van Doesburg en Roos Bruggeman en op de onderste rij Bas Hermse. Ontbrekend op de foto is Laura Wezenberg.