1A D1 header.png 1Banner_opening 2019 2020.jpg banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header6.jpg
In de schijnwerpers Sep
27

In de schijnwerpers: Michael van de Berkt

Nieuws afbeelding Actief op het veld of ….?
Ik ben niet actief op het veld maar wel druk doende als vrijwilliger voor de Vereniging.

Wat doe jij bij de Kromhouters en waarom heb je daarvoor gekozen, en hoeveel uur per week besteed jij hier ongeveer aan?
Sinds eind 2013 ben ik lid van de Accommodatie commissie die zich bezig houdt met het beheer en onderhoud van het terrein en het clubgebouw. In het begin was het een paar uur in de maand. In 2016 was het 8 tot 12 uur in de week t.b.v. de vervanging van Veld 1 waarvoor ik samen met Loekie Huizinga de projectleiding namens de Vereniging en de gemeente heb verzorgd. Momenteel is het een paar uur per week voor de commissie en voor de coaching, samen met Patricia Majoie, van de MA2.

Heb je nog ergens anders gehockeyd voordat je bij de Kromhouters kwam?
Ik heb nog nooit gehockeyd.

Zijn er nog familieleden lid of op andere wijze actief?
Mijn dochter, Merel, is al vanaf haart 5e jaar lid van de Kromhouters. Ze is begonnen bij de hockeyschool en speelt momenteel in de MA2.

Waar loop jij helemaal ‘warm’ voor?
Ik heb niets iets waar ik helemaal warm voor  loop. Ik heb vele interesses en heb daarom ook niet iets waar ik helemaal warm voor loop.

Wat doe je in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven ben ik directeur en mede eigenaar van een aannemersbedrijf, Wallaard Noordeloos, in de Infra. Wij zijn een MKB bedrijf met ca. 70 medewerkers in vaste dienst. Wij voeren alle voorkomende werkzaamheden in de Infra uit voor overheidsinstanties, denk aan het bouwen van bruggen, kademuren, rioolvervanging ed. Ik ben eindverantwoordelijk voor de uitvoering en voor de aanbestedingen.

Wat wens je de Kromhouters toe?
Ik wens de Kromhouters uitbreiding van het aantal vrijwilligers toe. De Vereniging heeft de beschikking over mooie speelvelden waar veel verenigingen jaloers op zijn. Echter wordt de Vereniging gedragen door een te kleine groep van vaste vrijwilligers. Het zou een goede zaak zijn als er meer spelende leden hun verantwoordelijkheid voor de Vereniging nemen.

Wat zou je willen veranderen?
Dat er meer leden hun handen uit de mouwen steken. Ik vind het jammer dat er zoveel spelende leden zijn die geen vrijwilligers werk binnen de vereniging uitvoeren. Het komt altijd, net als bij veel andere verenigingen, neer op dezelfde mensen. Het is toch bijzonder, of moet je zeggen slecht, dat de Accommodatie Commissie bestaat uit 4 leden die  allen zelf niet hockeyen, maar waarvan hun kind(eren) hockeyen. Waar zijn de leden ?

Vraag van Caroline Leeman:
Ik heb twee vragen voor jou Michael:
1.    Wat is jouw doel, of wat wil jij met jouw commissie de komende 2 jaar bereiken bij de Kromhouters?
Ik hoop dat we het Clubgebouw kunnen opknappen. Er is nu teveel achterstallig onderhoud. De buitenruimte is goed op orde m.u.v. Veld 2. Het is nu tijd om de faciliteiten voor de leden t.a.v. de kleedruimtes en de douche- en toiletgelegenheden te verbeteren. Het blijft een zooitje en dan blijft het principe gelden: zooi maakt zooi. Ik hoop dat we dit binnen 2 jaar kunnen verbeteren. Daarnaast de vervanging van Veld 2 door een zandveld.

2.    Welke nieuwe vraag zou jij willen toevoegen aan deze rubriek? En zou je deze dan ook zelf willen beantwoorden.
Ik vraag mij af, overigens hebben alle verenigingen daar mee te kampen, waarom er toch zoveel "stuurlui langs de kant” staan en niet hun vrijwilligersverantwoordelijkheid nemen. Het kan toch niet zo zijn, zoals nu wel het geval is, dat de Accommodatiecommissie bestaat uit 5 personen die alle niet hockeyen. Mijn verzoek is dan ook dat spelende leden hun verantwoordelijkheid nemen en zich aanmelden voor een vrijwillige functie binnen de vereniging. Het motto binnen elke vereniging is toch; Samen Sterk.

Aan wie, of welk team, wil jij het stokje doorgeven voor de volgende ‘In de schijnwerpers’? En waarom?
Aan Wim de Groot omdat hij ook zeer betrokken is bij de Club door het uitvoeren van teken- en rekenwerk onder andere voor de aanleg van het scorebord.

Wat is jouw specifieke vraag aan Wim de Groot?
Wat moet er volgens jou veranderen bij de Kromhouters ?