1A D1 header.png 1Banner_opening 2019 2020.jpg banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header6.jpg
In de schijnwerpers Dec
19

In de schijnwerpers: Hans Dolron

Nieuws afbeelding Actief op het veld of ….?
Actief als vrijwilliger accommodatiebeheer.

Wat doe jij bij de Kromhouters en waarom heb je daarvoor gekozen, en hoeveel uur per week besteed jij hier ongeveer aan?
Sinds mei 2015 ben ik vrijwilliger accommodatiebeheer bij de Kromhouters. Ik houd me bezig met alle voorkomende werkzaamheden op het terrein, de velden en het clubhuis. Vorig jaar ben ik begonnen met een grote opruimactie. Ik heb toen met behulp van enkele leden de rotzooi op de containers opgeruimd, de oude bankstellen uit het clubhuis naar de stort gebracht en heb gezorgd voor de aanvoer van de McDonald’s afvalbakken. Het doel daarvan is dat hele accommodatie blijvend schoon en opgeruimd is. Daarvoor heb ik voortdurend de hulp van iedereen nodig. Neem dus de moeite om losliggend afval op te rapen en in de afvalbakken te deponeren. Ook het verwijderen van rommel in de dug-outs en de hoeken van de velden behoort daartoe. Vorig jaar heb ik samen met Sander Bruggeman tijdens de winterstop enkele doe dagen georganiseerd en met een heel team is de bar vernieuwd, hebben we de zitbanken en de deuren in het clubhuis van een nieuwe laag blauw voorzien en zijn de kleedkamers gesausd. Afgelopen zomer ben ik maanden lang bijna dagelijks op de club geweest i.v.m. de aanleg van het nieuwe waterveld.

Bijna iedere week is er wel een afspraak met een bedrijf voor controle of reparaties. Ik zorg er dan voor dat men overdag terecht kan op de club. Verder voeg ik iedere week drie grote zakken met zouttabletten aan de sproei installatie van de watervelden toe.

Ik heb hiervoor gekozen omdat ik over voldoende tijd beschik, ik vlakbij de hockeyclub woon en vooral omdat mijn drie kinderen al jaren lang vanaf hun vroege jeugd met heel veel plezier hebben gehockeyd en aan allerlei activiteiten, feesten en vroeger het grote eindtoernooi in juni hebben deelgenomen.

Wekelijks besteed ik ongeveer vijf tot tien uur per week aan het vrijwilligerswerk. Daar zijn de vele werkzaamheden voor het opruimen, de doe dagen en de aanleg van veld 1 niet bij inbegrepen.       

Heb je nog ergens anders gehockeyd voordat je bij de Kromhouters kwam?
In 1967 heb ik als scholier van de H.B.S. te Tiel voor het eerst gehockeyd onder leiding van onze toenmalige leraar gym de heer Melis die ook actief was bij de Kromhouters. Er zaten in die tijd al meerdere Kromhouters in mijn klas en op school. Wij speelden toen op het grasveldje hoek Heiligestraat en Nieuwe Tielseweg, de locatie waar nu het hoofdgebouw van de R.S.G. staat. Hoewel ik nooit lid ben geweest van de Kromhouters, ken ik dus wel veel (oud-) leden.  

Zijn er nog familieleden lid of op andere wijze actief?
Vorig jaar is mijn neef Jan Dolron de makelaar overleden. Hij is ruim 45 jaar actief lid geweest. Momenteel zijn mijn zoon Pieter en dochter Anna nog lid. Pieter speelt al jaren in de heren 1 en is al zeventien jaar lid. Anna speelt momenteel bij de dames 2 en is ook al twaalf jaar lid. Mijn zoon Allard is enige jaren geleden na ruim tien jaar gestopt met hockey. Sinds kort speelt ook Julius van der Putten kleinzoon van mijn nicht Ria Dolron en zoon van Remco van der Putten (oud lid) bij de Kromhouters.

Waar loop jij helemaal ‘warm’ voor?
Al jarenlang bekijk ik de thuiswedstrijden van mijn kinderen en beleef daar veel plezier aan. Diverse leden zijn groot geworden in mijn groene Volvo 850 die ik nog steeds als tweede auto bezit. Gelukkig hebben de kinderen nu allemaal een rijbewijs en hoef ik niet meer op te treden als chauffeur. Ik bezoek nu alle thuiswedstrijden van de heren 1 en ga vaak ook kijken bij de dames 2. Warm loop ik voor de derde helft en een praatje en een drankje met de spelers en met de diverse ouders die ik daar ontmoet.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben 38 jaar docent wiskunde, informatica en statistiek geweest aan de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie van de Hogeschool Utrecht. Ik was daar ook stagecoördinator, stagedocent en afstudeerbegeleider. Ik heb honderden studenten op weg geholpen naar een functie in het bedrijfsleden of bij de overheid. Met de studenten heb ik in de loop der jaren zo’n veertig buitenlandse studiereizen gemaakt. Daardoor heb ik vrijwel alle grote steden in Europa bezocht. Ook bij alle grote ruimtelijke ordeningsprojecten in Nederland ben ik de afgelopen decennia als stagedocent of als afstudeerbegeleider wel betrokken geweest. Ik heb honderden excursies in Nederland georganiseerd en tevens begeleid. Die excursies vonden vrijwel altijd plaats op vrijdag en werden dan traditioneel afgesloten met een hapje en een drankje.

Momenteel ben ik met vervroegd pensioen en geniet van alles wat goed is in het leven.  

Wat wens je de Kromhouters toe?
Ik wens de Kromhouters toe dat ze nog jarenlang op de huidige wijze door kunnen gaan. De combinatie van sport en gezelligheid bij een vereniging die van alle leden is spreekt mij erg aan.
De accommodatie is er grotendeels klaar voor. Van groot belang is dat de aanwas van jongens weer op peil gebracht wordt.

Wat zou je willen veranderen?

Ik zou graag wat meer doe dagen organiseren. Buiten is nog van alles te doen zoals het reinigen van de goten in het nieuwe straatwerk en het weghalen van het onkruid aan de randen van veld 2. Binnen in het clubhuis kan er nog het nodige worden geschilderd. Gewoon binnenkort een paar zaterdagen met veel vrijwilligers van tien tot pakweg vier uur. Met afsluitend natuurlijk ook een hapje en een drankje.    

Vraag van Jorian van Wissen:
Wat zijn de volgende activiteiten die op de planning staan na de realisatie van Veld 1 en het scorebord?
Ik ben ook lid van de accommodatiecommissie. Naast mij zitten daar Loeki Huizinga, Michael van den Berkt, Adriaan van Bekkem en Sander de Haan in. Sander is ons nieuwe bestuurslid accommodatie en is tevens voorzitter van de accommodatiecommissie. Er staan veel activiteiten op de planning waarvan de aanleg van een nieuwe fietsenstalling en een funky veld voor de jongere leden de grootste prioriteit hebben. Zoals jullie allemaal gezien hebben is een deel van het hekwerk, de tegels en de grasmat van het oude veld 1 bewaard voor het toekomstige funky veld..

Aan wie, of welk team, wil jij het stokje doorgeven voor de volgende ‘In de schijnwerpers’? En waarom?
Graag zou ik het stokje doorgeven aan Sander de Haan, omdat hij als nieuw bestuurslid is aangetreden.

Wat is jouw specifieke vraag aan Sander de Haan?
Kun jij een uitgebreider antwoord geven op de vraag van Jorian van Wissen?